Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

HANZA Group: HANZA: Kommuniké från Årsstämman

HANZA Holding AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, har i dag hållit
årsstämma varvid huvudsakligen följande beslut fattades:

· Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om en
utdelning om 0,25 SEK per aktie, totalt 7,7 MSEK. Avstämningsdag för
utdelning fastställdes till den 9:e maj 2019. Utdelningen bedöms
utbetalas omkring den 14 maj 2019.

· Till styrelseledamöter valdes, enligt valberedningens förslag,
omval av Francesco Franzé, Håkan Halén, Gerald Engström, Helene
Richmond och Sofia Axelsson. Till styrelsens ordförande valdes
Francesco Franzé. Till vice ordförande valdes Gerald Engström. Mikael
Smedeby har avböjt omval.

· Stämman beslutade att arvode ska utgå med 350 000 SEK per år till
styrelsens ordförande, samt 175 000 SEK per år till styrelsens
ledamöter, varvid det totala arvodet uppgår till 1 050 000 SEK. För
arbete i revisionsutskott utgår arvode med 50 000 SEK till ordförande
och 25 000 SEK till övriga. För arbete i ersättningsutskottet utgår
inget särskilt arvode.

· Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till
bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som
huvudansvarig revisor.

· Stämman fattade beslut om riktlinjer för valberedningens arbete
enligt framlagt förslag.

· Stämman fattade beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt framlagt förslag.

· Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att
bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets
aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler med maximalt 300 000 SEK, vilket motsvarar cirka 10 % av
nuvarande aktiekapital.

· Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt styrelsens
förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA, tel. 076-788 86 66,
e-post: francesco@panarea.se

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom
att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare
ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra
kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 1,8 miljarder SEK med
verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina.
Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc,
Getinge, Saab Defense och Siemens. Läs mer på www.hanza.com

Aktierna i HANZA är listade på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hanza-group/r/hanza--kommunike-fran-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/6093/2804732/1039217.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.