Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

Havsfrun Investment AB: Beslut vid Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 9 april 2014

Utdelning 1,50 kr per aktie
Utdelning för verksamhetsåret 2013 lämnas med 1,50 kr per aktie.
Avstämningsdag är måndagen den 14 april 2014 och utbetalning sker
genom Euroclear Sweden AB:s (tidigare VPC AB) försorg torsdagen den
17 april 2014.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till ordförande omvaldes Olle G P Isaksson och till ledamöter omvaldes
Stig-Erik Bergström, Håkan Gartell och Claes Werkell. Till
styrelsesuppleant omvaldes Christian Luthman.

Till revisor valdes BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor Johan
Pharmanson som huvudansvarig för tiden fram till årsstämman 2015.

Inlösenprogram
Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma ingå avtal om byte
av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på
Havsfrun-aktien. Motparten i avtalet skall erbjuda de aktier som
ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst
2.500.000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om
inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra en ökning av bolagets
aktiekapital genom nyemission av inlösenbara aktier av serie C.

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen och längst
intill årsstämman 2015, besluta att bolagets aktiekapital skall ökas
med högst 25.000.000 kronor genom nyemission av högst 5.000.000
inlösenbara aktier av serie C. Emission skall kunna ske med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen för
aktie av serie C skall motsvara den på aktien belöpande och av
bolaget beräknade andelen av Havsfrun-koncernens substansvärde, såsom
detta framgår av det senast offentliggjorda pressmeddelandet därom
innan teckning av aktie av serie C sker.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att styrelsen önskar åstadkomma en ökning av det
förvaltade kapitalet och därmed sammanhängande stordriftsfördelar.
Möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ökar
förutsättningarna att nyemission kan ske på ett snabbt och effektivt
sätt.

Nästa rapport
Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2014 kommer att lämnas
den 24 april 2014.

Havsfruns pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.havsfrun.se

Stockholm den 9 april 2014

Styrelsen

Informationen är sådan som Havsfrun Investment AB skall offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
den 9 april 2014 kl. 16.30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, VD Havsfrun Investment AB, 08-506 777 00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Havsfrun Investment AB i korthet
Havsfrun Investment AB har ca 1 500 aktieägare och ett eget kapital på
ca 300 MSEK. Aktien noterades på Stockholmsbörsen 1994 och bolaget
har alltjämt samma huvudägare.

Havsfruns ultimata mål är att på lång sikt, netto efter omkostnader,
uppnå samma förväntade höga avkastning som den globala aktiemarknaden
har uppnått på mycket lång sikt, eller bättre, men med mindre
värdefall och snabbare återhämtning. Havsfrun förvaltar en globalt
diversifierad multistrategiportfölj bestående av noggrant utvalda
hedgefonder, vilka av riskspridningsskäl är fördelade på olika
marknader och investeringsinriktningar. Läs mer om Havsfruns
förvaltningsverksamhet på bolagets hemsida, www.havsfrun.se.

För historiska avkastnings- och riskmått se månadsrapport Aktiv
fondportfölj i medföljande länk (pdf):

Månadsrapport februari 2014
(http://mb.cision.com/Public/1303/9566788/8bc62404eb6e95df.pdf)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/havsfrun-investment-ab/r/beslut-vid-havsfrun-i...
http://mb.cision.com/Main/1303/9566788/231571.pdf
http://mb.cision.com/Public/1303/9566788/8bc62404eb6e95df.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.