Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Havsfrun Investment AB: Styrelsen i Havsfrun Investment AB föreslår årsstämman ändrad bolagsordning för att möjliggö...

Havsfrun har tidigare aviserat sitt intresse för att investera i
strukturaffärer och/eller i nya affärsverksamheter. Med anledning
härav föreslår styrelsen årsstämman att bredda bolagets
verksamhetsinriktning genom ändring av bolagets verksamhetsföremål i
bolagsordningen (till samma lydelse som gällde före 2006) för att
möjliggöra även nya typer av placeringar.

+----------+-------------------+-----------------------------------------------+
|Punkt |Nuvarande lydelse |Förslagen lydelse |
+----------+-------------------+-----------------------------------------------+
|§ 3 |Föremålet för |Föremålet för bolagets verksamhet är att, |
|Verksamhet|bolagets verksamhet|direkt eller indirekt genom annat bolag, köpa |
| |är att uteslutande |och sälja aktier, andra finansiella instrument,|
| |eller så gott som |fond- och bolagsandelar, valuta, derivat och |
| |uteslutande |övriga värdepapper, äga och förvalta |
| |förvalta |fastigheter samt bedriva fond- och |
| |värdepapper eller |kapitalförvaltning och konsultverksamhet, |
| |liknande tillgångar|främst avseende här angiven verksamhet. |
| |och genom ett | |
| |välfördelat | |
| |värdepappersinnehav| |
| |erbjuda | |
| |andelsägarna | |
| |riskfördelning. | |
+----------+-------------------+-----------------------------------------------+

För giltigt beslut om föreslagen bolagsordningsändring krävs att
beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Covid-19 har skapat en stor svensk och internationell kris men
samtidigt också helt nya affärsmöjligheter. Den svenska ekonomin kan
komma att förändras tämligen avsevärt framgent. Oväntade och
intressanta affärsmöjligheter torde nu uppenbaras inte minst pga.
bristande likviditet i svensk företagsamhet generellt. I detta syfte
frigör Havsfrun likvida medel genom att ha anmält 85 % av samtliga
återstående hedgefondplaceringar för avyttring. Likvideten är redan
mycket hög och i snabbt ökande. Avyttringen kommer att ske under
årets andra och tredje kvartal och medför då att Havsfrun kommer att
vara näst intill fullt likvid.

Havsfruns starka finansiella ställning tillsammans med en bredare
verksamhetsinriktning medför att bolaget står bättre rustat för nya
affärsmöjligheter. Förhoppningen är att redan på kort sikt förnya
Havsfrun genom investeringar i nya affärsmöjligheter och/eller
strukturella förändringar.

Stockholm den 11 maj 2020

Havsfrun Investment AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2020 kl 14.00
CET

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Werkell, Styrelseordförande, telefon 08-506 777 00
Jonas Israelsson, VD, telefon 08-506 777 00

Om Havsfrun Investment AB
Havsfrun Investment AB har drygt 3 000 aktieägare och ett eget kapital
per den 31 mars 2020 på 163,7 MKR. Aktien noterades på
Stockholmsbörsen 1994 och bolaget har alltjämt samma huvudägare.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/havsfrun-investment-ab/r/styrelsen-i-havsfrun...
https://mb.cision.com/Main/1303/3107731/1245568.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.