Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-11

HEBA: Avstämningsdag fastställd för aktiespliten i Heba Fastighets AB

Vid årsstämma i Heba Fastighets AB den 28 april 2022 beslutades om en uppdelning av aktier, aktiesplit, innebärande att varje befintlig aktie delas upp i två aktier. Enligt stämmans bemyndigande har styrelsen idag beslutat om avstämningsdag för aktiespliten. Avstämningsdag för aktiespliten bestämdes till den 19 maj 2022.

Sista dag för handel i Heba Fastighets AB:s aktier före aktiespliten är den 17 maj 2022. Första dag för handel i Heba Fastighets AB:s aktier efter aktiespliten är den 18 maj 2022.

Genom aktiespliten ökar det totala antalet aktier i bolaget från 82 560 000 till 165 120 000. Aktiespliten innebär att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,4167 till cirka 0,2083 kronor.

Till följd av aktiespliten kommer aktierna i Heba Fastighets AB från och med den 18 maj 2022 byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0017911472 vad avser aktier av aktieslag A och ISIN-koden är SE0017911480 avseende aktier av aktieslag B. Aktiespliten sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

Denna information är sådan som Heba Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2022 kl 16.00 CEST. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se (http://file:///C:/Users/ewa1068/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCach...)

Författare Cision