Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

HEBA: Delårsrapport januari-juni 2019

HEBA redovisar ett förbättrat förvaltningsresultat med 11,5 %. Under
andra kvartalet har HEBA tecknat avtal om förvärv av två
nybyggnadsprojekt, dels 83 hyreslägenheter och ett äldreboende om 84
lägenheter i Norrtälje, dels ett äldreboende med 60 lägenheter och en
förskola i Österåker. Dessutom har HEBA under första halvåret sålt
sex fastigheter för 755 Mkr, vilket överstiger den externa
värderingen.

· Hyresintäkterna uppgick till 198,7 (185,9) Mkr.

· Driftsöverskottet uppgick till 130,5 (119,5) Mkr.

· Förvaltningsresultatet uppgick till 88,8 (79,6) Mkr.

· Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 122,6 (72,6) Mkr.

· Periodens resultat uppgick till 206,0 (198,5) Mkr, vilket
motsvarar 2,50 (2,40) kr per aktie.

· Det egna kapitalet var 4 987,8 (4 417,4) Mkr motsvarande en
soliditet om 50,3 (48,5) %. Kassaflödet från den löpande verksamheten
efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 118,6 (63,3) Mkr.

· Substansvärdet uppgick till 74,7 (67,0) kr per aktie.
- Med en projektportfölj om 1,5 mdkr som tas i drift de närmaste åren
tillsammans med många spännande möjligheter för ökad nyproduktion ser
vi med tillförsikt framåt, kommenterar Patrik Emanuelsson, vd HEBA
Fastighets AB.

Stockholm den 8 augusti 2019

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50.

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2019, kl
12.00 CET.

HEBA:s affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå,
ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen
genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och
fastighetsutveckling. HEBA är sedan år 1994 noterat på Nasdaq
Stockholm AB, Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget
finns på www.hebafast.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heba/r/delarsrapport-januari-juni-2019,c2875675
https://mb.cision.com/Main/1260/2875675/1087021.pdf

Författare Cision News