Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-07

HEBA: Heba bjuder in till presentation av bokslutskommunikén 2021, torsdag 10 februari kl 14.00

Heba Fastighets AB (publ) presenterar bokslutskommunikén för 2021 torsdagen 10 februari kl 14.00 via digital sändning. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar året och resultatet.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen torsdag 10 februari kl 14.00:
Heba presenterar bokslutskommunikén 2021 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUyNDY4M2QtZmUwMC00NmY2LWFlNDYtYjVjODA0Y2ExYzIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2c%22Oid%22%3a%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a)

Delårsrapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se (http://www.hebafast.se) från torsdag 10 februari kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, hanna.franzen@hebafast.se

Författare Cision