Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-25

HEBA: Heba bjuder in till presentation av delårsrapporten

Heba Fastighets AB (publ) presenterar delårsrapporten för januari-mars 2022 via digital sändning onsdag 27 april kl 14.30. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar resultatet för kvartalet.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över länk.

Länk till sändningen onsdag 27 april kl 14.30:

Heba presenterar delårsrapporten januari-mars 2022 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNjZDUyOGUtYWU1My00MzQxLWExYWItZWI0NDVmNzYzMTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2c%22Oid%22%3a%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a)

Delårsrapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se från onsdag 27 april kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, hanna.franzen@hebafast.se

Författare Cision