Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

HEBA: Heba bjuder in till presentation av delårsrapporten Q3, torsdag 28 oktober kl 13.30

Heba Fastighets AB (publ) presenterar delårsrapporten för Q3 2021, torsdagen 28 oktober kl 13.30 via Teamssändning. Vd Patrik Emanuelsson och CFO Hanna Franzén kommenterar perioden och resultatet.

Investerare, aktieanalytiker, media och andra intresserade är välkomna att klicka in till sändningen. Ingen föranmälan krävs. Presentationen hålls på svenska över Teams.

Länk till sändningen torsdag 28 oktober kl 13.30:
Sändning Heba presenterar delårsrapporten för Q3 2021 (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYzZjk2OWMtZjUyZi00OTAyLWFjNzUtYmQyZDg4MTcwMzdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f95231f-35b4-476a-a5a3-6ac8b9fbc092%22%2c%22Oid%22%3a%229f0438cd-44ab-4fe4-aaef-9404d5de8593%22%7d)

Delårsrapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på hebafast.se (http://www.hebafast.se) från torsdag 28 oktober kl 12.

Vid frågor vänligen kontakta:

Hanna Franzén, CFO Heba Fastighets AB, 076-64 63 63, hanna.franzén@hebafast.se

Författare Cision