Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

HEBA: HEBA Fastighets AB (publ) erhåller en kreditrating från Nordic Credit Rating

LONG-TERM RATING, A- Stable Outlook

SHORT-TERM RATING, N-1+

Heba har erhållit en A- rating av Nordic Credit Rating (NCR)

Kreditratingen bygger på Hebas starka finansiella ställning och
historia som långsiktig fastighetsägare med inriktning bostäder.

Kreditratingen som har en "Stable Outlook" reflekterar även NCRs
bedömning att Hebas kreditrating kommer att vara oförändrad med den
fortsatta planerade tillväxt som Hebas utökade investeringar i såväl
bostäder som den successivt växande andelen samhällsfastigheter
innebär. Den kreditrating som Heba har erhållit från NCR innebär att
Heba är det börsnoterade fastighetsbolaget i Sverige med högst
rating.

Heba är sedan 2018 aktiva på kapitalmarknaden genom ett
företagscertifikatprogram med en låneram på 2 miljarder kronor.

- Heba erbjuder ett hållbart, attraktivt och tryggt boende i
Stockholmsområdet. Det gör vi genom att vara en långsiktig
fastighetsägare med engagerad förvaltning och fastighetsutveckling.
Vi är nu även stolta över det fina kreditbetyg vi erhållit från NCR
och som bekräftar vår goda finansiella ställning som det börsnoterade
fastighetsbolaget med högst rating, kommenterar Patrik Emanuelsson,
vd för Heba Fastighets AB.

Stockholm den 28 maj 2020

HEBA Fastighets AB (publ)

Frågor besvaras av vd Patrik Emanuelsson, tel: 08-5225 47 50

www.hebafast.se

Denna information är sådan information som HEBA Fastighets AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 maj 2020, kl 13.30 CEST.

Hebas affärsidé är att erbjuda sina hyresgäster en hög servicenivå,
ett attraktivt och tryggt boende med fokus på Stockholmsregionen
genom ett långsiktigt ägande, engagerad förvaltning och
fastighetsutveckling. Heba är sedan år 1994 noterat på Nasdaq
Stockholm AB, Nordic Mid Cap. Ytterligare information om bolaget
finns på www.hebafast.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heba/r/heba-fastighets-ab--publ--erhaller-en-...
https://mb.cision.com/Main/1260/3121327/1255225.pdf

Författare Cision News