Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-11

HEBA: Heba inför hållbara hyreskontrakt

Heba ställer krav på hyresgästerna att källsortera samt teckna avtal för grön el. Kraven formaliseras i hyreskontrakten och gäller för Hebas nyproduktion. Med hållbara hyreskontrakt tar Heba ansvar för verksamhetens indirekta klimatpåverkan.

-    Att minska den indirekta klimatpåverkan är viktigt eftersom den styr hur stor den totala klimatpåverkan blir. Det är viktigt att vi alla gör allt vi kan för att minska belastningen på klimatet. Vi tror att våra hyresgäster delar den uppfattningen, säger Patrik Emanuelsson vd på Heba.

För att styra den indirekta påverkan krävs dialog och samsyn med bolagets intressenter. 

För Heba genererade hushållsel och hyresgästernas avfall fyra ton koldioxidutsläpp under 2021, vilket motsvarar 22 procent av bolagets totala belastning för året. Genom att styra hyresgästerna till att välja grön el, det vill säga el från endast förnybara energikällor, kan mängden utsläpp för hushållens el minska.

Att källsortera avfall är viktigt för att återföra material till kretsloppet. Genom att ställa krav på källsortering i hyreskontrakten för nyproduktion vill bolaget styra och stötta ett klimatvänligt beteende hos hyresgästerna. 

Sedan tidigare har Heba rökfria fastigheter som krav i hyreskontrakten.

Hebas klimatmål är att fastighetsförvaltningen ska vara klimatneutral senast år 2030 och hela verksamheten 2045. Det innefattar att minska både den direkta och den indirekta klimatpåverkan.
 

För mer information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se (http://file:///C:/Users/ewa1068/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCach...)

Författare Cision