Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-03-29

HEBA: Hebas årsredovisning 2021 tillgänglig på hebafast.se

Hebas årsredovisning för 2021 är nu publicerad på www.hebafast.se. Årsredovisningen inkluderar bolagets hållbarhetsredovisning. Den tryckta versionen kommer att finnas tillgänglig från mitten av april 2022.

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post: info@hebafast.se, telefon:08-442 44 40, eller post: Heba Fastighets AB, Box 17006, 104 62 Stockholm.

Denna information är sådan som Heba Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 29 mars 2022 kl.12.00 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50, patrik.emanuelsson@hebafast.se

Författare Cision