Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

HEBA: SÄTTER NYA MÅL, SKA ÖKA FÖRVALTNINGSRESULTAT 10% ÅRLIGEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Heba har satt nya finansiella mål och riktlinjer, där det övergripande målet är att öka lönsamheten genom tillväxt med finansiell stabilitet.

Det skriver bolaget i rapporten för det andra kvartalet.

De nya finansiella målen är att förvaltningsresultatet årligen ska öka med 10 procent, samt att belåningsgraden över tid inte ska överskrida 50 procent. Vidare ska varje nyinvestering långsiktigt förbättra intjäningsförmågan, det vill säga direktavkastning, förvaltningsmarginal och överskottsgrad.

Bolaget upprepar målet att utdelningen årligen ska vara minst 70 procent av förvaltningsresultatet justerat för skatt.
Författare Direkt-SE