Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-03

Hedera Group AB: Förtydligande - Hedera Group har ingått villkorat avtal om att förvärva aktiemajoritet i Liv ihop

Hedera Group AB har tidigare idag lämnat pressmeddelande om förvärv av sammanlagt 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop AB (publ). Av pressmeddelandet framgick att avtalet är villkorat av slutförande av en uppgörelse med vissa fordringsägare. Hedera Group AB vill härmed förtydliga vad denna uppgörelse innebär.

  • Liv ihop AB ska nå en överenskommelse om nedsättning av rekonstruktionsbolagens skulder till Skatteverket för huvudsakligen coronanståndsbelopp.

  • Liv ihop AB ska nå en uppgörelse med befintlig bank vad gäller refinansiering.

  • Om dessa villkor ej uppfylls kommer köpet ej att fullföljas av Hedera Group AB.

Informationen är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-03 18:20 CET.

VD - Johan Sandström:

Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se
CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
Per.j.levin@hederagroup.se
Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se 

Författare Cision