Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-03

Hedera Group AB: Hedera Group förvärvar aktiemajoritet i Liv ihop AB.

Hedera Group har idag tecknat ett villkorat avtal med huvudägarna i Liv ihop AB om att förvärva 4 657 050 aktier motsvarande 53,6 % av röster och kapital i Liv ihop.

Transaktionen i kort:

  • Avtalet är villkorat av att en uppgörelse med vissa fordringsägare slutförs.
  • Köpeskillingen uppgår initialt till 0,45 kronor per aktie, motsvarande cirka 2 mkr för samtliga av huvudägarnas aktier.
  • En tilläggsköpeskilling om 4,55 kronor ska utgå. Total köpeskilling motsvarar således 5 kronor per aktie.
  • Hedera kommer efter att tillträdet av 53,6 % av aktierna, genom ett publikt bud, erbjuda övriga aktieägare möjligheten att sälja sina aktier eller att erhålla aktier i Hedera Group till samma villkor.
  • Affären kommer att finansieras med en företrädesemission och banklån.

Det här är en spännande möjlighet för oss att växa i ett prioriterat segment, säger Dan Olsson styrelseledamot Hedera Group och tidigare VD för Team Olivia.

På rullande tolv månader per september 2021 omsatte Liv Ihop-koncernen 579,7 MSEK med ett EBITDA-resultat på 21 MSEK efter extraordinära poster.

På rullande tolv månader per september 2021 skulle en sammanslagen koncern omsätta 859,7 MSEK med ett EBITDA-resultat på 30,4 MSEK efter extraordinära poster.

Jag tror vi är rätt ägare för Livihop och jag ser flera synergier mellan våra verksamheter, säger Christer Ryder, vice VD för Hedera Group och tidigare ordförande i Privata Assistansordnares Riksorganisation och varit engagerad i Fremia (fd. KFO).

Förvärvet av Liv Ihop ligger väl i linje med vår strategi att växa inom assistans, säger Johan Sandström, VD för Hedera Group.

Informationen är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-03 15:50 CET.

VD - Johan Sandström:

Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se
CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
Per.j.levin@hederagroup.se
Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se 

Författare Cision