Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-13

Hedera Group AB: Hedera Group förvärvar Hemassistans i Varberg AB med preliminärt tillträde 1 juli 2022

Hedera Group AB tecknade den 17 maj 2021 ett "Letter of Intent" och har nu tecknat ett avtal om att förvärva Hemassistans i Varberg AB. Hemassistans i Varberg AB har verksamhet i Västsverige och omsätter prognostiserat på helår 18,2 MSEK med ett rörelseresultat på 1,5 MSEK.

Köpeskillingen uppgår till 3,0 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 2 MSEK i kontanter vid tillträde och 1,0 MSEK i säljarrevers på sex månader efter tillträdet. Förvärvet finansieras delvis med förvärvskredit och delvis med egna medel.

Proforma per rullande tolv månader per Q3 2021 hade koncernen omsatt 298,3 MSEK med ett EBITDA-resultat om 10,7 MSEK.

Hedera Group förvärvar 100% av aktierna i Hemassistans i Varberg AB, tillträdet är preliminärt 1 juli 2022. Tillträdet kan enligt avtalet tidigareläggas eller senareläggas och är styrt av Hemassistans i Varberg AB:s försäljning av en fastighet.

Hemassistans i Varberg är ett välskött bolag som kompletterar och stärker vår verksamhet i västra Sverige, säger Johan Sandström, VD för Hedera Group.

Efter 20 år i assistansbranschen vill vi lämna över vår verksamhet till ett tryggt och stabilt företag som kan fortsätta leda och utveckla Hemassistans, säger Sofia och Daniel Daskalopoulos, grundare av Hemassistans i Varberg AB.

Informationen är sådan som Hedera Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-13 09:30 CET.

VD - Johan Sandström:

Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se
CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
Per.j.levin@hederagroup.se
Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.
Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se 

Författare Cision