Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Heimstaden Bostad AB: Bokslutskommuniké januari-december 2019

· Periodens hyresintäkter ökade till 4 321 mkr (3 231)
· Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 99,1% (98,4)
· Periodens driftnetto ökade till 2 403 mkr (1 751)
· Förvaltningsresultatet, rensat för orealiserade valutaeffekter i
moderbolaget, uppgick till 1 221 mkr (940)

· Värdeförändring i fastigheter uppgick till 4 834 mkr (2 562)
· Periodens resultat uppgick till 4 460 mkr (3 023)
· Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 33 261 mkr (24 737)
· Resultat per stamaktie uppgick till 1 176 kr (795)
"Vi expanderar snabbt, men med eftertanke. Eftersom vi har valt att
sköta våra fastigheter med egen personal är värderingar och kultur
två fundament som hela verksamheten vilar på. Med egen personal äger
vi våra processer och får insikter om våra hus och våra kunder som är
djupare och bättre än om vi tagit in extern hjälp. Våra medarbetares
engagemang är den viktigaste drivkraften", säger Patrik Hall, VD
Heimstaden Bostad.

"Det sista kvartalet 2019 blev mycket intensivt och jag ser att den
positiva utvecklingen fortsätter. Heimstaden Bostad har tagit stora
kliv under året för att kunna gå från en marknadsledande position i
ett par länder till att bli en välkänd europeisk aktör", fortsätter
Patrik Hall.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD +46 705 85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Arve Regland, CFO +47 479 07 700 arve.regland@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden Bostad AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
samt Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14
februari 2020 kl. 09:00 CET.

Heimstaden Bostad AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556867-0873, Bolagets säte Malmö,

Telefon, 040 - 660 20 00, www.heimstadenbostad.com
(http://www.heimstaden.com)

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på
att förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler.
Genom våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för
våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden
har ca 54 900 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 113 mdkr
värde. Huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige. För mer information, se
www.heimstadenbostad.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden-bostad-ab/r/bokslutskommunike-janu...
https://mb.cision.com/Main/17818/3035242/1193802.pdf
https://mb.cision.com/Public/17818/3035242/8d522fe1863a35aa.pdf

Författare Cision News