Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Heimstaden: Delårsrapport januari-mars 2020

· Periodens hyresintäkter ökade till 1 566 mkr (1 023)
· Reell uthyrningsgrad för bostäder uppgick till 97,2 procent (98,9)
· Periodens driftnetto ökade till 857 mkr (521)
· Förvaltningsresultatet, rensat för orealiserade valutaeffekter,
uppgick till 467 mkr (236)

· Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 914 mkr (1 761)
· Periodens resultat ökade till 1 665 mkr (1 202)
· Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 14 376 mkr (3 711)
· Resultat per stamaktie uppgick till 19 kr (101)
"Heimstaden tillhandahåller bostäder, något vi alla behöver oavsett
konjunktur. Det finns också ett bostadsunderskott på de marknader där
vi verkar. Att tillhandahålla bostäder i attraktiva lägen, till hyror
som de allra flesta invånare kan efterfråga, är en fantastisk och
flexibel produkt", säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

"Heimstaden har också den ekonomiska möjligheten och styrkan att i
utmanande tider fortsätta vår tillväxtresa samt genom fortsatt
nyproduktion lindra en kanske allt större brist på just det
kapitalfria boendet, nämligen hyreslägenheter.", fortsätter Patrik
Hall.

För ytterliggare information, kontakta:

Patrik Hall, VD +46 705 85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Arve Regland, CFO +47 479 07 700 arve.regland@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 30 april 2020 kl. 09:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att
förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom
våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra
ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca
97 800 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 132 mdkr värde.
Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser
Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För
mer information se www.heimstaden.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/delarsrapport-januari-mars-2020,...
https://mb.cision.com/Main/11054/3101185/1239433.pdf
https://mb.cision.com/Public/11054/3101185/8a70f37e909f4bb0.pdf

Författare Cision News