Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-30

Heimstaden: Heimstaden Bostad lånar tre miljarder kronor av EIB för att bygga prisvärda och energieffektiva bostäder

Heimstaden Bostad AB har tecknat ett avtal med Europeiska
Investeringsbanken (EIB) om ett lån på 3 miljarder kronor (300
miljoner euro) för att bygga 3 300 prisvärda hyreslägenheter i fem
svenska städer. Projektet stöttas av Europeiska Fonden för
Strategiska Investeringar (EFSI) (http://www.eib.org/efsi/index.htm),
som är grundpelaren för Investeringsplanen för Europa
(http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm).

Syftet med finansieringen är att stödja byggandet av prisvärda
bostäder och därigenom minska den allvarliga bostadsbristen i
Sveriges största städer. En del av finansieringen kommer även att
användas till samhällsnyttiga tjänster såsom bibliotek och stödboende
för äldre. Energieffektivitetsstandarden på de nya prisvärda
lägenheterna kommer att vara hög.

EIB:s vicepresident Alexander Stubb säger: "Vi får inte underskatta
värdet av energieffektiva bostäder i kampen mot klimatförändringar.
Våra hem och kontorsbyggnader står för de högsta koldioxidutsläppen,
även mer än bilar. Tillsammans med det ökade behovet av prisvärda
bostäder i Sverige, gläder det mig att EIB kan bidra till att öka
utbudet av hållbara bostäder".

"Att erbjuda finansiering för att bygga prisvärda hem understryker
Junckerplanens sociala betydelse. Heimstaden Bostad kommer också att
säkerställa att bostäderna är energieffektiva, vilket överensstämmer
med våra klimatmål. Det vinner alla på", säger Europeiska
kommissionens viceordförande Valdis Dombrovskis, ansvarig för euron
och dialogen mellan arbetsmarknadens parter, finansiell stabilitet,
finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen.

"Det ligger i vårt DNA som långsiktig investerare, att bygga och
förvalta prisvärda bostäder med hög energieffektivitetsstandard.
Detta projekt kommer att skapa mervärde, både ur ett socialt såväl
som ett miljömässigt hänseende. Det är med glädje och stolthet som
vi nu fortsätter projektet i samarbete med EIB." säger Patrik Hall,
CEO Heimstaden.

På grund av demografiska mönster och en kraftig urbaniseringstrend har
Sverige en växande efterfrågan på social infrastruktur, inklusive
bostäder. Därutöver stödjer projektet de svenska och europeiska målen
för energieffektivisering och bidrar till minskade CO\2 \utsläpp.

EIB kommer att tillhandahålla en kreditfacilitet om SEK 3 000
miljoner, icke säkerställd och tillgänglig under en treårsperiod.
Varje lån har en löptid på upp till max tio år - i svenska kronor
eller euro, rörlig eller fast ränta.

Bakgrundinformation

Europeiska investeringsbanken ("EIB") är Europeiska unionens
långsiktiga låneinstitut, som ägs av dess medlemsstater. Det ger
tillgång till långsiktig finansiering för sunda investeringar, som
bidrar till att uppfylla EU:s politiska mål. Bara under 2018 gjorde
EIB tillgängligt 1,37 miljarder euro
(https://www.eib.org/en/projects/loans/index.htm?from=2018&region=1&secto...)
i lån till svenska projekt inom olika sektorer, inklusive forskning
och utveckling, industri, energieffektiva byggnader och
telekommunikation.

EIB är Europeiska unionens bank; den enda bank som ägs av och
företräder Europeiska unionens medlemsstaters
(http://www.eib.org/about/governance-and-structure/index.htm)
intressen. Den jobbar nära andra EU-institutioner
(http://www.eib.org/about/eu-family/index.htm) för att genomföra EU:s
politik och är världens största multilaterala låntagare
(http://www.eib.org/investor_relations/index.htm) och långivare. EIB
tillhandahåller finansiering och expertis för hållbara
investeringsprojekt som bidrar till EU:s politiska mål. Mer än 90% av
dess verksamhet finns i Europa
(http://www.eib.org/projects/regions/european-union/index.htm).

Heimstaden Bostad är ett ledande fastighetsbolag I Norden med fokus på
att förvärva, förädla, utveckla och förvalta primärt bostäder. Genom
våra värderingar omtanke, nytänkande och autenticitet skapar vi
värden för våra ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster.
Heimstaden Bostad äger cirka 40,700 lägenheter till ett
fastighetsvärde om cirka 86 mdkr. Huvudkontoret är baserat i Malmö,
Sverige. För ytterligare information, se www.heimstadenbostad.com

Investeringsplan för Europa
(http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-pla...)
- Junckerplanen - fokuserar på att stärka europeiska investeringar
för att skapa jobb och tillväxt. Detta sker genom smartare användning
av nya och befintliga finansiella resurser, borttagandet av
investeringshinder samt synliggörandet av och teknisk assistans till
investeringsprojekt. Europeiska fonden för strategiska investeringar
(EFSI) utgör Junckerplanens centrala pelare. Den ger en första
förlustgaranti som låter EIB investera i fler, ofta mer riskabla,
projekt. I maj 2019 förväntas projekten och de avtal som godkänts för
finansiering enligt EFSI mobilisera 424 miljarder i investeringar och
stöd till cirka 967 000 små och medelstora företag i alla 28
medlemsstaterna. För att se EFSI:s senaste siffror per sektor och per
land, se här
(https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/in...),
eller se våra Vanliga frågor och svar
(http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3224_en.htm).

Presskontakter:

EIB: Tim Smit, +352 (0) 691 286423, t.smit@eib.org

Heimstaden: Patrik Hall, CEO, +46 (0) 705-85 99 56,
patrik.hall@heimstaden.com

Heimstaden: Adam Lindh, Finanschef, +46 (0)708 839674,
adam.lindh@heimstaden.com

European Commission: Siobhan Millbright, Tel: +32 (0) 229 57361,
siobhan.millbright@ec.europa.eu (annikky.lamp@ec.europa.eu)

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/heimstaden-bostad-lanar-tre-milj...
https://mb.cision.com/Main/11054/2921557/1115896.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.