Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-05

Heimstaden: Heimstaden har emitterat ytterligare hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner

Heimstaden AB (publ) ("Heimstaden" eller "Bolaget") emitterar
hybridobligationer om SEK 1 000 miljoner på den nordiska
kapitalmarknaden.

Heimstaden har framgångsrikt emitterat ytterligare hybridobligationer
om SEK 1 000 miljoner under Bolagets hybridobligationslån (ISIN
SE0012455111), vilket innebär att den totala utestående volymen är
SEK 4 000 000 000 under ett rambelopp om SEK 5 000 000 000. De nya
hybridobligationerna emitterades till ett pris om 103% av nominellt
belopp, motsvarande en rörlig ränta om STIBOR 3m + 518 räntepunkter
till första inlösendagen. Hybridobligationslånet har en evig löptid
där Bolaget har en första refinansieringsmöjlighet om cirka 4,7 år.

Heimstaden avser att ansöka om upptagande till handel av
hybridobligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

Nordea och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och Gernandt &
Danielsson Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med
emissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Arve Regland, CFO +47 479 07 700 arve.regland@fredensborg.no

Adam Lindh, Finanschef +46 708 83 96 74 adam.lindh@heimstaden.com

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden är ett ledande fastighetsbolag i Europa med fokus på att
förvärva, förädla, utveckla och förvalta bostäder och lokaler. Genom
våra värderingar Care, Dare och Share, skapar vi värden för våra
ägare och omtänksamma boenden för våra hyresgäster. Heimstaden har ca
52 300 lägenheter och ett fastighetsvärde om ca 108 mdkr värde.
Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North.
Huvudkontoret är placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser
Bank aktiebolag, 08-463 83 00 samt certifiedadviser@penser.se. För
mer information se www.heimstaden.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/heimstaden-har-emitterat-ytterli...
https://mb.cision.com/Main/11054/3028074/1188540.pdf

Författare Cision News