Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Heimstaden: Omstrukturerar fastighetsportföjen och utökar samarbete med Alecta

Heimstaden AB har idag avtalat med övriga delägare i dotterbolaget
Heimstaden Bostad AB om ett utökat samarbete.

Heimstaden Bostad AB stärker sin kapitalbas med totalt 9,5 miljarder
SEK genom en riktad nyemission till huvudägarna Heimstaden AB och
Alecta. Totalt tillförs 6,2 miljarder SEK externt till koncernen.

Samtidigt förvärvar Heimstaden Bostad 10 447 bostäder och 83
kommersiella enheter, motsvarande 866 171 kvm i Nederländerna med ett
fastighetsvärde på 18 miljarder SEK från Heimstaden AB. Förvärvet
finansieras med banklån och en del av nyemissionen och kommer att
slutföras idag.

Dessutom har Heimstaden Bostad tecknat en avsiktsförklaring om att
förvärva de kvarvarande fastigheterna i Heimstaden AB, liksom Alectas
bostadsportfölj i Helsingborg. De avtalade fastighetsvärdena i dessa
två transaktioner uppgår till totalt 2,6 miljarder SEK. Efter en
tillfredsställande due diligence slutförs dessa förvärv i december.

Delägarna till Heimstaden Bostad har beslutat att utöka dess
huvudmarknad från Norden till att även omfatta merparten av Europa.
För att förtydliga Heimstaden ABs och Heimstaden Bostads strategier
är ambitionen att framtida fastighetsinvesteringar på huvudmarknaden
görs i dotterbolaget Heimstaden Bostad.

Förutom tidigare kapitaltillskott och det egna kapital som emitterats
till transaktionerna ovan, har Alecta åtagit sig att framöver bidra
med ytterligare 7,5 miljarder SEK i kapitaltillskott till Heimstaden
Bostad för att stödja företagets framtida utveckling.

"Vi tycker om vårt nära samarbete med Alecta för att utveckla
Heimstaden Bostad, och med en betydande mängd nytt kapital kan vi
växa vårt företag i marknader som vi känner väl, vilket är spännande
och motiverande för oss alla", säger Patrik Hall, VD Heimstaden.

"Heimstaden Bostad har en utmärkt plattform för fortsatt europeisk
tillväxt. Alectas investering återspeglar vår positiva syn på reala
tillgångar i allmänhet och bostäder i synnerhet. Vi tror att denna
investering kommer att skapa god avkastning för våra sparare på lång
sikt", säger Frans Heijbel, Chef för reala tillgångar utland på
Alecta och styrelseordförande i Heimstaden Bostad AB.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD 0705 85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Frans Heijbel, Styrelseordförande Heimstaden Bostad 0725 71 96 26 frans.heijbel@alecta.se

Magnus Nordholm, CEO Fredensborg AS och tillförordnad CFO Heimstaden 0705 29 31 44 magnus.nordholm@fredensborg.no

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 13:00 CET.

Heimstaden AB (publ)

Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö,

Organisationsnummer 556670-0455, Bolagets säte Malmö,

Telefon, växel 0770 - 111 050, www.heimstaden.com,

Heimstaden ska förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden.
Med den visionen har vi byggt upp ett ledande bostadsfastighetsbolag
som förvärvar, förädlar och förvaltar bostäder i Skandinavien,
Tyskland och Nederländerna. Genom våra värderingar omtanke,
nytänkande och autenticitet, arbetar vi långsiktigt för att skapa
värde för alla våra intressenter, genom lösningar som bidrar till ett
lång-siktigt hållbart samhälle och miljö. Vi har ca 52 300 lägenheter
och ett fastighetsvärde om 108 mdkr värde. Heimstaden har en
preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet
HEIM PREF samt 2 obligationer på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret är
placerat i Malmö. Certified Adviser är Erik Penser Bank, 08-463 83 00
samt certifiedadviser@penser.se. Läs mer om oss på www.
heimstaden.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heimstaden/r/omstrukturerar-fastighetsportfoj...
https://mb.cision.com/Main/11054/2941632/1129963.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.