Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-02

Heliospectra: Förhandsröstning på Heliospectra årsstämma genom poströstning

Genom att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta
genomförandet av bolags- och föreningsstämmor har trätt i kraft har
styrelsen för Heliospectra AB (publ) ("Bolaget") beslutat att
aktieägarna ska få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på
förhand per post.

Bolaget uppmuntrar sina aktieägare att i största möjliga utsträckning
använda möjligheten att utöva sin rösträtt per post i syfte att
minimera antalet deltagare som fysiskt närvarar vid stämman och
därmed minska risken för smittspridning av covid-19.

Vid förhandsröstning per post ska ett särskilt formulär användas.
Formuläret och ytterligare information om poströstning finns
tillgängligt på Bolagets hemsida,
http://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/,
(http://www.heliospectra.com/sv/investerarrelationer/,%20)och skickas
med post till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin
postadress. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom
förhandsröstning behöver, utöver att skicka in
poströstningsformuläret, anmäla sig till årsstämman i enlighet med de
instruktioner som återfinns i kallelsen.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen
den 8 maj 2020. Det ifyllda formuläret ska skickas till
ulrika.sandford@heliospectra.com . Om aktieägaren är en juridisk
person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling
biläggas formuläret i enlighet med vad som angetts i kallelsen till
årsstämman. Aktieägaren får inte förse formuläret med särskilda
instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |
ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som har högt
näringsmässigt värde, önskat utseende, en standardiserad medicinsk
kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För
mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye
AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121
576 90.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/forhandsrostning-pa-heliospect...
https://mb.cision.com/Main/5333/3102526/1240568.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.