Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Heliospectra: Kommuniké från årsstämma i Heliospectra AB (publ)

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ) har den 14 maj 2020 klockan 10.00
hållit årsstämma i Hotel Rivertons lokaler på Stora Badhusgatan 26 i
Göteborg. Ordförande vid stämman var advokat Eric Ehrencrona.

Årsstämman fattade följande huvudsakliga beslut:

· Årsstämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och
balansräkningar för räkenskapsåret 2019 i enlighet med avgiven
årsredovisning.

· Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag, innebärande att disponibla vinstmedel balanseras
i ny räkning.

· Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

· Årsstämman beslutade att genom omval till ordinarie ledamöter utse
Andreas Gunnarsson, Staffan Hillberg, Anders Ludvigsson, Martin
Skoglund och Staffan Gunnarsson samt omvälja Göran Linder och Jens
Helgesson som styrelsesuppleanter. Andreas Gunnarsson utsågs till
styrelsens ordförande.

· Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Frejs Revisorer
AB. Mikael Glimstedt har utsetts av Frejs Revisorer AB till att
fortsatt vara huvudansvarig revisor i bolaget.

· Årsstämman beslutade om principer för valberedningens
sammansättning och arbete i enlighet med valberedningens förslag.

· Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med styrelsen förslag.

· Årsstämman beslutade om införande av incitamentsprogram genom
emission av teckningsoptioner till dotterbolag och godkännande av
överlåtelse i enlighet med styrelsens förslag.

__________________________________________

Göteborg den 14 maj 2020

Heliospectra AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Ali Ahmadian
Verkställande direktör

Tel: 0722-036344

E-post: ali.ahmadian@heliospectra.com

www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är
världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem
och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer.
Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och
resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade
LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell
intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser
och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i
att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter
att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som har högt
näringsmässigt värde, önskat utseende, en standardiserad medicinsk
kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. För
mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye
AB som Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121
576 90.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/heliospectra/r/kommunike-fran-arsstamma-i-hel...
https://mb.cision.com/Main/5333/3108236/1247817.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.