Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Hembla AB (publ): Hembla ansöker om avnotering från Nasdaq Stockholm

Styrelsen för Hembla AB (publ) ("Hembla") har beslutat att ansöka om
avnotering av Hemblas aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för
handel på Nasdaq Stockholm kommer att meddelas efter att Hembla
erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

Vonovia SE, genom sitt indirekt helägda dotterbolag HomeStar InvestCo
AB ("Vonovia"), offentliggjorde den 7 november 2019 ett kontant
budpliktserbjudande ("Erbjudandet") till Hemblas aktieägare om att
överlåta samtliga återstående aktier i Hembla till Vonovia. Vonovia
meddelande genom pressmeddelande den 10 december 2019 att Vonovia,
efter redovisning av likvid, kommer att inneha totalt 6 136 989
A-aktier och 81 282 426 B-aktier i Hembla, motsvarande cirka 95,3
procent av rösterna och cirka 94,1 procent av aktiekapitalet i
Hembla.

Sedan pressmeddelandet i december har Vonovia hemställt att Hemblas
styrelse ska ansöka om avnotering av bolagets aktie från Nasdaq
Stockholm. Vonovia har också påkallat tvångsinlösen av resterande
aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Hembla beslutat att ansöka
om avnotering av Hemblas aktie från Nasdaq Stockholm. Sådan ansökan
har idag skickats till Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer
att meddelas efter att Hembla erhållit bekräftelse om detta från
Nasdaq Stockholm.

Stockholm den 18 december 2019
Hembla AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta

Jenny Wärmé, Head of Legal & Corporate Affairs, tfn +46 708 43 12 18

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2019 kl.
19.00 CET.

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hembla-ab--publ-/r/hembla-ansoker-om-avnoteri...
https://mb.cision.com/Main/8760/2994848/1164320.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.