Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Hembla AB (publ): Kommentar med anledning av Vonovias offentliggörande av att villkoren för att förvärva cirka 69,30 pro...

Hembla AB (publ) ("Hembla") noterar att Vonovia SE, genom sitt helägda
dotterbolag HomeStar InvestCo AB, ("Vonovia") igår den 5 november
2019 genom ett pressmeddelande har offentliggjort att villkoren,
inklusive konkurrensgodkännande från Konkurrensverket, i det
förvärvsavtal som ingicks mellan Vonovia och Vega Holdco S.à r.l. den
23 september 2019, som närmare beskrivits i Vonovias och Hemblas
respektive pressmeddelanden den dagen, har uppfyllts.

Vonovia meddelar även att slutligt genomförande av transaktionen
förväntas ske inom kort och att transaktionen, vid slutligt
genomförande, kommer innebära att Vonovia passerar gränsen för
budplikt i enlighet med gällande takeoverregler. Vonovia kommer
enligt pressmeddelandet att återkomma med ytterligare information
gällande sådant budpliktsbud i samband med genomförandet av
transaktionen vilket förväntas ske i november 2019.

Den oberoende budkommitté som styrelsen inom sig utsett för att
utvärdera och uttala sig om ett eventuellt budpliktsbud noterar
Vonovias offentliggörande och inväntar sådan vidare information från
Vonovia som utlovas.

Stockholm den 6 november 2019
Hembla AB (publ)
Den oberoende budkommittén

För mer information, vänligen kontakta

Patrick Forslund, styrelseledamot och budkommitténs ordförande, tfn
+46 720 62 60 54

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2019 kl.
10.00 (CET).

Om Hembla

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. Hembla är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hembla-ab--publ-/r/kommentar-med-anledning-av...
https://mb.cision.com/Main/8760/2955037/1136610.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.