Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Hemcheck: Kommuniké från Hemcheck Sweden AB årsstämma den 14 maj 2020

Hemcheck Sweden AB höll idag, den 14 maj 2020, årsstämma i Karlstad.
Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med
styrelsens eller valberedningens tidigare offentliggjorda förslag.
Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som
fattades.

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att ingen
utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Styrelse, revisor och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Jenni Björnulfson, Anna Dalgaard,
Hjalmar Didrikson, Karin Dahllöf och Torbjörn Koivisto. Till
styrelseordförande omvaldes Anna Dalgaard. Det beslöts att arvode
skall utgå med 133 600 kronor till ordföranden och 66 800 kronor
vardera till vardera övriga styrelseledamöter. Till revisionsbolag
omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och Jan Nyström kommer
att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet.

Bemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning,
apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller,
vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter
konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara
begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna stämman
utestående antal aktier.

Övriga beslut

Beslut togs även om instruktioner för valberedningen.

Karlstad den 14 maj 2020

Hemcheck Sweden AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Hemcheck Sweden AB (publ)

Joen Averstad, vd

Tel: +46 76 108 8191

E-post: joen.averstad@hemcheck.com

Om Hemcheck

Hemcheck Sweden AB producerar och marknadsför ett patenterat CE-märkt
koncept för patientnära detektion av hemolys. Hemolys, dvs. trasiga
röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte
kan analyseras med korrekta resultat. Konceptet består av engångstest
samt avläsare som möjliggör att direkt vid provtagningen identifiera
hemolyserade blodprover i vakuumrör och blodgassprutor. Hemchecks mål
är att åstadkomma hemolysfri blodprovtagning och bidra till en
förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga tjänster för
detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till
provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet,
förbättrade vårdflöden och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget är
baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Growth
Market.

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till
bolaget.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemcheck/r/kommunike-fran-hemcheck-sweden-ab-...
https://mb.cision.com/Main/16884/3110418/1247899.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.