Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-19

Hemfosa Fastigheter AB: Bokslutskommuniké januari - december 2019

Perioden januari-december 2019

· Hyresintäkter ökade med 14 procent främst tack vare en växande
fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd är ökningen 3,5 procent.

· Driftnettot ökade med 15 procent, varav 3 procent i jämförbart
bestånd.

· Överskottsgraden har stärkts med knappt en halv procentenhet.
Driftkostnaderna belastades med kostnader av engångskaraktär
innevarande kvartal samtidigt som motsvarande kvartal föregående år
hade intäkter av engångskaraktär.

· Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent främst som en följd av
ett större fastighetsbestånd.

· Orealiserade värdeförändringar uppgick till drygt 1,5 mdkr, vilket
motsvarar en ökning med 4,2 procent jämfört med värdet vid början av
året. Värderingsyielderna sjönk något under fjärde kvartalet.

· Resultat efter skatt ökade med 18 procent.

· Fastighetsvärdet ökade med 15 procent.

· Substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 89 kronor per stamaktie.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har nu förvärvat
över 90 procent av aktierna i Hemfosa samt inlett ett
tvångsinlösenförfarande. För Hemfosa har arbetet med att utvärdera
budet lett till engångskostnader om 40 mkr, som i sin helhet belastar
fjärde kvartalet.

· Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31
januari. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 19 februari. Se
vidare på sidan 10.

· Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från
kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövt förhandlas.
Dessutom har banklån om drygt 8 mdkr förtidsåterbetalats och ersatts
med internlån.

· Hemfosa har vunnit en markanvisningstävling i Falun och kommer att
uppföra cirka 15 000 kvm i ett kvarter i centrala Falun. Utöver detta
har tre skolprojekt startats: i Haninge, Norrköping och Eskilstuna
med en total projektvolym om cirka 400 mkr.

· Hemfosa utökade ägandet i intressebolaget Offentlig Eiendom genom
att investera 115 mkr i en nyemission. Ägarandelen uppgår nu till 40
procent.

· Förvärv genomfördes i Finland och Sverige:

- I Tammerfors och Uleåborg tillträddes två fastigheter i november med
ett underliggande fastighetsvärde om cirka 600 mkr, med YLE och
Uleåborg universitetssjukhus som största hyresgäster.

- En portfölj med elva fastigheter för vård och anpassat boende runt
om i Finland tillträddes i december med ett underliggande
fastighetsvärde om cirka 520 mkr.

- I Borås tecknades avtal om förvärv av två fastigheter i december
med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 130 mkr, där kommunen
är största hyresgäst. Dessa fastigheter tillträddes i början av
februari.

· Ett treårigt grönt obligationslån om 800 mkr emitterades i oktober
till en marginal om 210 räntepunkter.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Peter Anderson, CFO

Tel: 070-690 65 75, peter.anderson@hemfosa.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/bokslutskommunike-ja...
https://mb.cision.com/Main/7964/3038102/1196004.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.