Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Hemfosa Fastigheter AB: DELÅRSRAPPORT januari - mars 2019

Denna information är sådan information som Hemfosa Fastigheter AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 7 maj
2019 kl 07.30.

· Hyresintäkterna ökade med 21 procent jämfört med föregående år tack
vare genomförda förvärv och projekt.

· Överskottsgraden var klart högre än föregående år. En mildare vinter
och lägre underhållskostnader bidrog till detta.

· Förvaltningsresultatet var 27 procent högre än föregående år främst
som en följd av ökade hyresintäkter.

· Värdeförändringar var något lägre än föregående år och uppgår till
0,7 procent av ingående värde. Värderingsyielderna var i princip
oförändrade.

· Resultat efter skatt var 5 procent högre än föregående år. Det högre
förvaltningsresultatet motverkades till viss del av lägre
värdeökningar.

· Fastighetsvärdet var vid periodens slut 37 mdkr att jämföra med 36
mdkr vid årsskiftet.

· Substansvärdet ökade till 80 kronor per aktie jämfört med 75 kronor
per aktie vid årsskiftet.

· Soliditeten har ökat till 36 procent jämfört med 35 procent vid
årsskiftet.

· Intjäningsförmågan uppgick per balansdagen till 1 382 mkr att
jämföra med 1 360 mkr vid årsskiftet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER KVARTALET

· Förvärv har skett på samtliga tre marknader:

- I Uleåborg, Finland tillträddes fyra förskolor i februari med
underliggande fastighetsvärde om 46 mkr.

- I Sarpsborg, Norge tillträddes ett offentligt kontor i april med
underliggande fastighetsvärde om 71 mkr.

- I Helsingborg, Sverige tillträddes ett LSS-hem i mars med
underliggande fastighetsvärde om 23 mkr.

- I april tecknades avtal om förvärv i Motala, Sverige av en portfölj
med fyra fastigheter, som hyser skolor, offentliga kontor och
kommersiella kontor. Tillträde sker i juni. Underliggande
fastighetsvärde är 116 mkr.

· En uppdaterad strategi och nya finansiella mål presenterades i
januari. Det övergripande målet är att fastighetsbeståndet ska växa
till 50 mdkr inom fem år samtidigt som det utdelningsbara resultatet
per aktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt.

KOMMENTAR FRÅN VD - PÅ VÄG

Det har varit ett aktivt första kvartal 2019 för Hemfosa. Med beslut i
januari om en uppdaterad strategi och nya finansiella mål har vi
tagit ut riktningen för vägen framåt. Efter lyckosamma rekryteringar
har vi nu stärkt upp organisationen för att kunna förverkliga målen.
Vi har genomfört förvärv på samtliga våra tre marknader och drivit
ett flertal projekt vidare i olika faser. Verksamheten utvecklas väl
och i linje med plan. Resan har startat.

Vårt transaktionsteam är nu komplett och vi har därmed kunnat skruva
upp tempot i transaktionsverksamheten. Vi har den senaste tiden
förvärvat i Sverige, Norge och Finland till ett totalt underliggande
fastighetsvärde om cirka 575 mkr. Fastigheterna vi har förvärvat
kompletterar vårt bestånd väl; både i Sverige och Norge sker
förvärven på orter där vi redan har närvaro och båda fastigheterna i
Osloregionen har även potential för utveckling. Vi är också glada
över att kunna ta ett steg in i en för oss ny intressant region i
Finland genom förvärvet av moderna förskolefastigheter med långa
hyresavtal i det snabbt växande Uleåborg.

Som vi tidigare har beskrivit är behoven av samhällsfastigheter stora
på våra marknader, såväl från en växande befolkning som från en
större andel yngre och äldre med behov av skolor, vård och omsorg.
Befolkningstillväxten är främst koncentrerad till stora och
mellanstora kommuner, orter där Hemfosa har bred närvaro. Sammantaget
skapar utvecklingen ett tryck på utökad lokalyta, både i form av
nybyggnationer och omvandling av fastigheter för
samhällsverksamheter, något Hemfosa kan bidra med på samtliga våra
marknader.

Inte oväntat attraherar samhällsfastigheter allt fler aktörer och
konkurrensen om objekten är hård. Jag känner mig dock trygg med
Hemfosas position i denna marknadssituation. Vår storlek, kompetens
och lokala närvaro ger oss konkurrensfördelar. Ett bevis på detta var
tävlingen om Socialtjänstens hus i Västerås där Hemfosas förslag vann
och där en av motiveringarna var vår kompetens och kundorientering,
något Västerås Stad hade goda möjligheter att bedöma då de redan är
vår hyresgäst.

Vi fortsatte att stärka vår organisation under det första kvartalet, i
linje med vår plan. Med bland annat en affärsutvecklingschef på väg
in kommer vi att kunna öka intensiteten i arbetet med kommuner och
koncept. I rekryteringsprocesserna ser vi att Hemfosa har ett starkt
varumärke och att många attraheras av att få vara en del av vår
expansiva och spännande resa framåt.

Ambitionen är att fortsätta hålla ett högt tempo med siktet inställt
på vårt nya tillväxtmål om ett fastighetsbestånd om 50 mdkr inom fem
år. Med ett antal pågående exklusiva processer räknar vi med fler
förvärv under de kommande månaderna. Vi har även hög aktivitet inom
projektverksamheten med flera detaljplaneprocesser i olika faser.
Inte minst i Norge ser vi stor potential för projektutveckling i
befintligt bestånd. Under den kraftiga expansionen av
fastighetsbeståndet där har vi förvärvat fastigheter med stor
potential som vi nu jobbar hårt med att realisera värdet på.

Mina kollegor och jag känner ett stort engagemang för vårt uppdrag;
att utveckla fantastiska fastigheter för viktiga samhällsverksamheter
samtidigt som vi förverkligar Hemfosas

lönsamhets- och tillväxtmål.

Caroline Arehult,

VD

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD
Tel: +46 (0)70 553 80 26 Mail: caroline.arehult@hemfosa.se

Peter Anderson, CFO
Tel: +46 (0)70 690 65 75 Mail: peter.anderson@hemfosa.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/delarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/7964/2804753/1038309.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.