Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Hemfosa Fastigheter AB: Delårsrapport Januari - mars 2020

Perioden januari-mars 2020

· Hyresintäkter ökade med 13 procent tack vare en växande
fastighetsportfölj. I jämförbart bestånd var ökningen 2 procent.

· Driftnettot ökade med drygt 21 procent, varav 9 procent i jämförbart
bestånd.

· Överskottsgraden stärktes med fyra procentenheter (fem
procentenheter i jämförbart bestånd). Låga kostnader för uppvärmning
och snöröjning är den främsta förklaringen till ökningen. Under
första kvartalet föregående år förekom det kostnader av
engångskaraktär, vilket också bidrar till ökningen.

· Förvaltningsresultatet sjönk med 5 procent främst på grund av
kostnader av engångskaraktär om runt 80 mkr inom finansiering och
centraladministration till följd av SBBs uppköp.

· Orealiserade värdeförändringar uppgick till närmare 5 mdkr, vilket
motsvarar en ökning med 12 procent. Sjunkande värderingsyielder är
den främsta förklaringen.

· Resultat efter skatt mer än åttafaldigades, främst tack vare stora
värdeökningar.

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

· SBB lämnade i slutet på 2019 ett bud på Hemfosa och har under
kvartalet ökat sitt ägande i Hemfosa till över 98 procent av
aktierna. Ett tvångsinlösenförfarande har inletts.

· Hemfosas aktier är avnoterade från Nasdaq Stockholm per den 31
januari. En extra bolagsstämma hölls den 19 februari, där ny styrelse
valdes.

· En integration av Hemfosa in i SBB inleddes under kvartalet. Detta
har lett till en övertalighet om 12 personer hos Hemfosas lednings-
och stabspersonal, vilket medför att en engångskostnad om knappt 15
mkr belastade första kvartalet 2020. De långsiktiga besparingarna i
form av synergier inom centraladministration är 40 mkr årligen.

· Med anledning av att SBB är ny storägare i Hemfosa har undantag från
kontrollförändringsklausuler i låneavtalen behövts förhandlas.
Kostnaden för att få dessa undantag uppgick till cirka 20 mkr och
belastade i sin helhet första kvartalet 2020.

· Banklån för 8 mdkr förtidsåterbetalades och obligationslån om 1,7
mdkr återköptes under kvartalet. Dessa lån ersattes med internlån hos
SBB. Kostnaden för förtidsåterbetalning uppgick till 42 mkr och
belastade i sin helhet första kvartalet 2020.

· En fastighet i centrala Stockholm avyttrades i mars för 460 mkr,
vilket resulterade i en reavinst om 51 mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Anderson, CFO, peter.anderson@hemfosa.se, mobil +46 70 690 65 75

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hemfosa-fastigheter-ab/r/delarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/7964/3103467/1241437.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.