Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-26

Hemfosa Fastigheter AB (publ) meddelar att Hemfosa utnyttjar möjligheten till inlösen av den utestående seniora icke säkerställda obligationen med ISIN SE0009664337

Inlösenförfarandet finansieras genom ett nytt lån utfärdat av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") ("Marknadslånet"). Obligationsinnehavarna erbjuds att delta i emissionen av Marknadslånet.

Bolaget och SBB har engagerat Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) som joint bookrunners för emissionen av Marknadslånet.

Ytterligare information om processen för Inlösenförfarandet framgår av Bolagets meddelande om Inlösenförfarandet daterade den 26 juni 2020 ("Meddelande om Inlösen"). Meddelande om Inlösen har skickats till Obligationsinnehavarna och finns tillgängligt på Bolagets hemsida (https://hemfosa.se/obligationer/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se