Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-11

Henrik Nordin ny CFO i Christian Berner Tech Trade

Christian Berner Tech Trade AB (publ) kommer att utse Henrik Nordin till ny CFO och medlem av koncernledningen, preliminärt från den 15 augusti 2022.

Henrik har lång erfarenhet från både globala koncerner såväl som mer entreprenöriella verksamheter, med stor erfarenhet av förvärv och kommer närmast från tjänsten som CFO på Infrea AB.

— Jag är väldigt glad över att kunna välkomna Henrik Nordin i rollen som CFO på Christian Berner Tech Trade. Hans affärssinne och gedigna erfarenhet kommer att bli en tillgång i vår tillväxtresa framöver och jag ser fram emot att få arbeta tillsammans, säger Caroline Reuterskiöld, tillträdande koncernchef.
 
— Jag ser många möjligheter i Christian Berner Tech Trade, med fina dotterbolag som har intressanta kunderbjudanden och vidare möjligheter med lönsam tillväxt inom samtliga affärsområden, organiskt såväl som genom förvärv, säger Henrik Nordin, tillträdande CFO.

Henrik Nordin har omfattande universitetsstudier inom ekonomi, organisation och management och inledde sin karriär som revisor och transaktionsrådgivare, och har därefter arbetat inom bland annat Schneider Electric, United Technologies, Baltic Beverages och TCECUR. Han har även haft uppdrag som interim CFO. Närmast kommer han från en roll som CFO för Infrea. Henrik Nordin har även stor internationell erfarenhet från Europa, Asien och Afrika.

Henrik Nordin kommer att tillträda efter sommaren, preliminärt den 15 augusti 2022. Nuvarande interim CFO Lars Westlund stannar kvar till Henrik Nordin är på plats.

För mer information, kontakta


Caroline Reuterskiöld, tillträdande koncernchef, vx 031-33 66 900

Om oss


Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 125 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 215 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 750 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden.

Denna information är sådan information som Christian Berner Tech Trade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-11 08:30 CEST.

Bifogade filer


Henrik Nordin ny CFO i Christian Berner Tech Trade

Författare MFN