Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-12

Hexagon 4 kv: Kassaflöde från löpande verksamhet var 168 MEUR

(SIX) Mätteknikbolaget Hexagons kassaflöde från den löpande
verksamheten ökade till 168 miljoner euro (113) i det fjärde
kvartalet 2012, vilket motsvarar 0,48 euro (0,32) per aktie. Det
operativa kassaflödet, inklusive engångseffekter, uppgick till
117 miljoner euro (71).

Det framgår av delårsrapporten.

Summan av likvida medel och outnyttjade lånelöften uppgick
den 31 december 22 till 451 miljoner euro (456 miljoner euro per
den 30 september). Hexagons nettoskuld uppgick till 1.612
miljoner euro (1.671 miljoner euro per den 30 september).
Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,54 gånger (0,56 per den
30 september). Räntetäckningsgraden var 9,3 gånger (8,6 per den
30 september).

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.