Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-22

Hexatronic Group AB: Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 22 oktober 2015

Hexatronic Group AB (publ) Bokslutskommuniké 2015

(Helåret 1 september 2014 - 31 augusti 2015 och kvartalsrapport 4, 1 juni - 31
augusti 2015)

Stark avslutning på räkenskapsåret

Fjärde kvartalet (1 juni 2015 till 31 augusti 2015)

* Nettoomsättningen uppgick till 169,0 MSEK (140,3) vilket motsvarar 20 %
tillväxt under kvartalet.
* Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,7 MSEK
(16,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,5 % (11,4 %).
* Rörelseresultatet uppgick till 13,5 MSEK (15,6).
* Nettoresultatet uppgick till 8,9 MSEK (11,3).
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,26 SEK (0,35).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,8 MSEK (-20,3).

Helåret 14/15 (1 september 2014 till 31 augusti 2015)

* Nettoomsättningen uppgick till 627,3 MSEK (497,3) vilket motsvarar 26 %
tillväxt under helåret.
* Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 63,7 MSEK
(64,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 10,1 % (11,1 % föregående
år, efter justering för upplösning av negativ goodwill).
* Rörelseresultatet uppgick till 50,0 MSEK (59,1).
* Nettoresultatet uppgick till 37,4 MSEK (46,5).
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,24 SEK (2,01), totalt
antal aktier vid periodens utgång uppgick till 32 657 694 st (24 342 857).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,0 MSEK (18,1). 13
MSEK i inkomstskatt avseende föregående år har betalats under helåret och
därmed belastat helårets kassaflöde
* I jämförelsen mellan åren skall hänsyn tas till den jämförelsestörande
posten gällande försäljning av kopparkabel om 40 MSEK med ca 10 MSEK i
resultateffekt som gjordes föregående år.

VD-ord

Grunden lagd för fortsatt expansion

Ett händelserikt och framgångsrikt verksamhetsår har avslutats. Vi har
genomfört två företagsförvärv, flyttat fram vår position på våra viktiga
hemmamarknader och startat upp egen verksamhet i Kina och USA . Samtliga
finansiella mål har uppnåtts.

Vi har haft ett stort fokus på ökad kundorientering av vår verksamhet och det
är glädjande att konstatera att det bär frukt. Förutom att vi har skapat
många nya kundrelationer så har det resulterat i ökade affärer. Ett bra
exempel på detta är den första sjökabelordern till A-2-Sea i Storbritannien
som kommer levereras i november. Det finns ett underliggande stort behov att
bygga ut det fiberoptiska nätet på samtliga våra marknader. Detta är gynnsamt
för vår framtida tillväxt.

Vi har investerat i en större säljorganisation. Det har gett resultat och vi
förväntar oss ytterligare positiva effekter av detta under innevarande
verksamhetsår. Processen från att förstärka med nya resurser till att det
börjar generera affärer tar viss tid, särskilt på det sätt som vi vill sälja,
dvs. en lösning som ger den bästa totalkostnaden (TCO) för kunden. Våra
leveranser skall vara i tid, med hög kvalitet och innehålla support med
utbildning och tekniskt produktstöd.

Våra två nyförvärv, Proximion AB och Tele&Datanät Fiberoptik i Örebro AB
inklusive Hexatronic AS i Norge, har utvecklats väl och bägge förvärven har
förstärkt vårt kunderbjudande samtidigt som tillhörigheten till
Hexatronickoncernen har varit positivt för de förvärvade bolagen.
Tele&Datanät Fiberoptik i Örebro AB överträffade de ambitiösa försäljningsmål
vi satte i samband med förvärvet. Som ytterligare förstärkning i framtida
viktiga marknader har vi under året etablerat bolag i Kina och USA samt ökat
vår lokala närvaro i Finland och Norge genom våra democenter och
försäljningskontor i Helsingfors respektive Oslo..

Vår produktutveckling har genererat flera nya produkter, bl.a. vår
datacenterlösning (DCIO), nya mycket installationsvänliga mikrokablar
(Micronet Viper), Nanokabel, Hybridkablar och temperatursensorer baserade på
vår avancerade FBG-teknik. Samtliga nya produkter har rönt stort intresse i
marknaden och börjat generera nya affärer. Det kommer fortsatt vara ett
starkt fokus på att ständigt utveckla vårt erbjudande till marknaden.

Med sikte på en framtida notering pågår arbetet med att säkerställa att alla
processer och rutiner uppfyller de krav som ställs på ett noterat bolag på
Nasdaq Stockholm.

Min förhoppning är att Du som aktieägare, kund, medarbetare och leverantör
följer med på vår spännande tillväxtresa.

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under fjärde kvartalet

* Avtal slöts med SAAB för leverans av avancerade fiberoptiska distribuerade
mätsensorer. Första leveransen kommer att ske under 2017. Under 2015 och
2016 kommer Hexatronic i nära samarbete med SAAB och Acreo Swedish ICT
utveckla och kvalificera produkten, samt etablera en produktionslina för
serieproduktion. Samtliga fiberoptiska mätsensorer baseras på unik teknik
för design och produktion av Fiber Bragg Gratings (FBG).

Händelser efter periodens utgång

* Hexatronic slöt ett distributionsavtal med Amherst Photonics som
försäljningspartner för USA. Partnerskapet är ett viktigt steg i satsningen
i USA och en mycket god möjlighet att snabbt etablera Hexatronic på den
amerikanska marknaden genom Amherst Photonics väletablerade kontaktnät inom
branschen.
* Ett amerikanskt dotterbolag, Hexatronic US Inc., etablerades. Etableringen
innebär ökad närvaro för Hexatronic på den amerikanska marknaden med egna,
lokala resurser samt en möjlighet att erbjuda nya kunder den kompetens och
erfarenhet som krävs inom de olika uppstartsprojekten baserat på våra
systemlösningaroch kompletta produktportfölj.
* Avtal slöts med A-2- Sea Solutions Ltd. A-2-Sea Solutions är ett brittiskt
företag som installerar och underhåller sjökabel för några av de största
operatörerna i marknaden. I avtalet, värt 10 MSEK, kommer A-2-Sea Solutions
att installera ca 20 km av Hexatronics armerade ribbonkabel (Rock armored
submarine ribbon cable) i ett sjökabelprojekt mellan Isle of Wight och
Portsmouth. Leveransen beräknas till november 2015.
* Aktieägarna i Hexatronic kallades till årsstämma som hålls den 16 november
2015.

Bokslutskommuniké 2015 Hexatronic Group AB (publ)
http://hugin.info/160551/R/1960596/714840.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

HUG#1960596

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.