Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-01-19

Hexicon får ansluta 7 100 MW flytande vind i Italien

Italiens stamnätsansvariga Terna SpA har beviljat ansökningar för nätanslutning av sex av Hexicons sju projekt för flytande vindkraft i landet. Tillsammans omfattar de sex projekten en installerad effekt på 7 100 MW. Tillstånd för det återstående projektet väntas inom kort.

Hexicon, vars verksamhet i Italien drivs i joint venture-bolaget AvenHeixcon, har idag en projektportfölj omfattande sju parker för flytande vindkraft utanför Sardinien, Sicilien och Apulien. Ansökningarna för stamnätsanslutning lämnades in under 2022 och nu har Terna, Italiens systemansvarige för stamnätet, beviljat anslutningstillstånd för sex av projekten, som tillsammans omfattar 7 100 MW i installerad effekt.
 
Tillstånden innebär att Terna förbinder sig att tillgängliggöra den nödvändiga kapaciteten för nätanslutning och är ett obligatoriskt steg för den slutliga koncessionen för att bygga och driva en vindkraftpark till havs. Ansökan för tillståndet för den sjunde parken är fortfarande under handläggning och förväntas godkännas inom kort.

"Processen har hittills gått i rekordfart och det visar på Italiens höga ambition att bygga ut den förnybara energiproduktionen. Beskedet är ännu en milstolpe i projektens utveckling och ökar påtagligt värdet", säger Alberto Dalla Rosa, VD för AvenHexicon.

Den italienska regeringen är tydlig med målsättningen att öka takten i tillståndsprocesserna för förnybara energikällor, för att snabbare bryta beroendet av rysk gas. Med en lång kustlinje och goda vindresurser, i synnerhet över Medelhavets djupa vatten, har Italien betydande potential för flytande vind. Global Wind Energy Council framhåller landet som en av de fem främsta tillväxtmarknaderna för havsbaserad vind. Italien har som mål att 55 procent av den totala elproduktionen ska komma från förnybara energikällor 2030.

För mer information, kontakta:


Jonna Holmgren, Head of Communication
+46 708 88 05 02
jonna.holmgren@hexicongroup.com

Om Hexicon


Hexicon är en världsledande projektutvecklare inom flytande vind som öppnar upp nya marknader i länder med djupt vatten. Bolaget är också teknikleverantör med en patenterad flytande vinddesign – TwinWind™. Flytande vind är en viktig del av framtidens energimix. Den kan byggas snabbt och i stor skala, vilket bidrar till elektrifieringen av samhället och omställningen till ett hållbart energisystem. Hexicon verkar på flera marknader i Europa, Afrika, Asien och Nordamerika. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker HEXI). Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB, info@fnca.se.

www.hexicongroup.com

Bifogade filer


Hexicon får ansluta 7 100 MW flytande vind i Italien

Författare MFN