Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

HEXPOL: Årsstämma i HEXPOL AB

Vid dagens årsstämma i HEXPOL AB (publ) fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av
styrelseledamöterna Georg Brunstam, Alf Göransson, Jan-Anders Månson,
Malin Persson, Kerstin Lindell, Märta Schörling Andreen och Gun
Nilsson. Georg Brunstam valdes till styrelsens ordförande. Arvode
till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3 890 000 kronor
(inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett
år, således till och med utgången av årsstämman 2021, varvid
revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Johan
Thuresson kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till
revisorn ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Georg Brunstam
(ordförande) och Märta Schörling Andreen till ledamöter i
ersättningsutskottet för tiden intill nästa konstituerande
styrelsemöte. För samma tid valdes Gun Nilsson (ordförande), Malin
Persson och Märta Schörling Andreen till ledamöter i
revisionsutskottet.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens reviderade förslag att
ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 samt att ansamlade
vinstmedel överförs i ny räkning. Det är styrelsens ambition att vid
en extra bolagsstämma under hösten 2020 fullfölja sitt tidigare
kommunicerade utdelningsförslag.

Valberedning
Till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021 omvaldes Mikael
Ekdahl (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
och Marcus Lüttgen (Alecta Pensionsförsäkring) samt nyvaldes Mats
Gustafsson (Lannebo fonder). Mikael Ekdahl omvaldes till
valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen med anledning av

lagändringar som har trätt och väntas träda i kraft.

För ytterligare information kontakta:

Peter Rosén, Tillförordnad VD & CFO
Tel: +46 (0)40 25 46 60

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala
positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding),
packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och
gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).
Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins
systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-,
energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin,
tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och
truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL
Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens
försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka
5 100 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på
www.hexpol.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hexpol/r/arsstamma-i-hexpol-ab,c3098943
https://mb.cision.com/Main/1100/3098943/1238223.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.