Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

HEXPOL: Halvårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 - Ökad försäljning och strategiskt förvärv

· Försäljningen ökade med 6 procent till 3 685 MSEK (3 461).
· EBITA uppgick till 566 MSEK (568).
· EBITA marginalen uppgick till 15,4 procent (16,4).
· Rörelseresultatet uppgick till 551 MSEK (561).
· Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (16,2).
· Resultat efter skatt uppgick till 413 MSEK (426).
· Resultat per aktie uppgick till 1,20 SEK (1,24).
· Det operativa kassaflödet ökade till 709 MSEK (522).
· 1 juli förvärvades Preferred Compounding, en betydande Rubber
Compounder i Nordamerika

Första halvåret 2019 - Ökad försäljning och högre resultat

· Försäljningen ökade med 11 procent till 7 490 MSEK (6 770).
· EBITA ökade med 5 procent till 1 173 MSEK (1 115).
· EBITA marginalen uppgick till 15,7 procent (16,5).
· Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 137 MSEK (1 101).
· Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 procent (16,3).
· Resultat efter skatt ökade med 2 procent till 851 MSEK (837).
· Resultat per aktie ökade med 2 procent till 2,47 SEK (2,43).
· Det operativa kassaflödet ökade till 1 063 MSEK (824).

VD-kommentar

" I det andra kvartalet 2019 ökade försäljningen med 6 procent medan
rörelseresultatet var något lägre. Vi hade organiskt en negativ
försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed fortsatt en
avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin. Den lägre
organiska volymen hanterades på ett bra sätt. Det operativa
kassaflödet var starkt och ökade med 36 procent. Vi är mycket nöjda
med förvärvet av Preferred Compounding, i början av juli, vilket
stärker våra globala positioner inom avancerade polymer compounds med
förbättrad försörjningskedja, spetskompetens inom polymermaterial och
solid applikationskunskap. I första halvåret 2019 ökade försäljningen
med 11 procent och resultat per aktie ökade till 2,47 SEK. Vår
finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för
fortsatt expansion."

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala
positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding),
packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och
gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).
Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins
systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-,
energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin,
tillverkare av medicinteknik, tillverkare av plattvärmeväxlare och
truckar. Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL
Compounding och HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens
försäljning 2018 uppgick till 13 770 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka
5 100 anställda i fjorton länder. Ytterligare information finns på
www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
juli 2019 kl. 11:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hexpol/r/halvarsrapport-januari-juni-2019,c28...
https://mb.cision.com/Main/1100/2864449/1079289.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.