Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Hifab Group AB: Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2020

Vid årsstämman i Hifab Group den 11 maj 2020 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen
och koncernbalansräkningen för 2019, fastställdes.
Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens
förslag innebärande att ingen utdelning betalas till bolagets
aktieägare för räkenskapsåret 2019.

Beslöts att arvode till styrelsen skall utgå med 200 000 kronor till
styrelsens ordförande och 90 000 kronor till ordinarie
styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor skall ersättas enligt
godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Karin Annerwall
Parö, Tomas Hermansson, Petter Stillström och Carl Östring, omval av
styrelseordförande Karin Annerwall Parö samt nyval av Mikael Sjölund.

Som revisor återväljs Deloitte med Johan Telander, Auktoriserad
revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i
enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa
årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser,
fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt
högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt
att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna
ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3
majoritet.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Schelin, CEO
Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning
inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300
medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella
kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca
360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel:
+46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/kommunike-fran-hifab-groups-...
https://mb.cision.com/Main/2327/3108802/1245831.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.