Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

HiQ International: Förändring i antal utestående aktier i HiQ under december månad

Antalet utestående aktier och röster i HiQ International AB uppgår per
den 28 december 2018 till 55 839 587.

Förändringen i december är hänförlig till utnyttjande av
teckningsoptioner.

För mer information, kontakta gärna:
Fredrik Malm, Ekonomichef och IR-ansvarig HiQ, tel: 08-588 90 000

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för
offentliggörande kl. 13.30 den 28 december 2018.

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors
liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad
värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i sex länder. Bolaget
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer
information och inspiration, besök www.hiq.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hiq-international/r/forandring-i-antal-utestae...
https://mb.cision.com/Main/450/2708538/969553.pdf

Författare Cision