Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-15

HIQ: TRITON HÖJER BUD TILL 72 KR PER AKTIE (TIDIGARE 70) (NY)

(Tillägg: Från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tritons fond V höjer genom budbolaget Trisall budet på konsultbolaget HIQ till 72 kronor per aktie, från initialt 70 kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Det nya budet motsvarar ett totalt värde på bolaget om cirka 4 miljarder kronor.

HIQ:s styrelse har beslutat att enhälligt rekommendera det reviderade erbjudandet.

Erbjudandet om 72 kronor per aktie, motsvarande 4.021 miljoner kronor, innebär en premie om cirka 29 procent i förhållande till stängningskursen om 55:90 kronor den 25 augusti 2020 och cirka 30 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen på Nasdaq Stockholm om 55:20 kronor den 25 augusti 2020, skriver Triton.

"Styrelsens enhälliga rekommendation ger starkt stöd åt vårt erbjudande, och vi hoppas att samtliga aktieägare ser det som attraktivt. HIQ har en möjlighet att utvecklas till en nordeuropeisk ledare genom att fortsätta att satsa på sina avancerade plattformar, kompetenta medarbetare och starka kultur. Om erbjudandet går igenom ser vi fram emot att ge oss ut på en spännande tillväxtresa tillsammans med alla på HIQ", säger Tritons Nordenchef Thomas Hofvenstam.

HIQ:s styrelseordförande Gunnel Duveblad uppger att styrelsen, till en budpremie om cirka 29 procent och att HIQ värderas till över 4 miljarder kronor, har bedömt att erbjudandet är attraktivt på nuvarande nivå och villkor.

"Styrelsens uppfattning om Tritons erbjudande tar fasta på budpremien och den värdering av HIQ som detta innebär. Vi har givetvis också utgått från de metoder som används för att utvärdera uppköpserbjudanden av denna karaktär, däribland HIQ:s värdering i förhållande till jämförbara bolag och förvärv, budpremier från tidigare liknande erbjudanden samt HIQ:s framtida långsiktiga värde", uppger Gunnel Duveblad, styrelseordförande i HIQ, i en skriftlig kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Utgångsdatum för acceptperioden är den 1 oktober 2020.
Författare Direkt-SE