Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-07

Hög utdelning och tillväxt

Detta är en betald analys på uppdrag av Serneke Group utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Serneke rapporterade ett klart bättre resultat för fjärde kvartalet 2017 än vad vi hade väntat oss, 210 miljoner kronor jämfört med vår prognos om 126 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras med en uppvärdering av bolagets fastighetsinnehav med 209 miljoner kronor och då mer specifikt flygplatsområdet i Säve i norra Göteborg, där bolaget har förvärvat 3 miljoner kvadratmeter mark. Området har ett mycket intressant logistikläge och redan idag många hyresgäster. Däremot rapporterades inga försäljningsvinster avseende Karlastaden i kvartal 4/2017. Men vi tror att försäljningar av byggrätter i Karlastaden lär komma under 2018.

Koncernens orderingång på 1 898 miljoner kronor var något lägre än våra estimat på 2 000 miljoner kronor, men fortfarande bra. Tillväxten ser ut att fortsätta framförallt för Bygg, medan Anläggnings ordersiffra just det här kvartalet var svag (80 miljoner kronor). Lönsamheten inom Bygg var som förväntat god och på väg uppåt.

Det som fick aktien att lyfta på rapporten var troligen också styrelsens beslut att föreslå en aktieutdelning om 4 kronor, vilket signalerar en positiv tilltro att högt uppsatta mål kommer att kunna nås kommande år.

 

Författare Bertil Nilsson