Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-18

Hoist Finance: Hoist Finance utvärderar alternativ som svar på FI's nya tolkning av CRR med avseende på riskvikter för f...

Efter Europeiska Bankmyndighetens (EBA) svar om artikel 127 i
kapitalkravsförordningen (EU) nr 575/2013 (CRR) har
Finansinspektionen den 18 december 2018 bekräftat att man stödjer
EBAs tolkning av riskvikterna för förvärvade förfallna fordringar.

I artikel 127 i CRR anges att om en förfallen exponering skrivs ned
med mer än 20% bör riskvikten vara 100%, annars 150%. Dock kan endast
nedskrivningar som gjorts av institutet själv tas i beaktande i
beräkningen, inte tidigare nedskrivningar gjorda av tidigare ägare av
fordringen. I praktiken innebär det att Hoist Finance kommer att
behöva tillämpa en riskvikt på 150% för icke säkerställda förfallna
lån (NPL) jämfört med praxis på 100%, som varit i linje med den
modell som tidigare godkänts av Finansinspektionen. De nya
riskvikterna gäller med omedelbar verkan.

Hoist Finance anser att Finansinspektionens nya tolkning av riskvikter
står i stark motsats till det avsedda syftet med CRR och att en sådan
tillämpning kan påverka Hoist Finance verksamhet negativt.

Vid en tillämpning av Finansinspektionens nya tolkning uppskattar
bolaget att ökningen av riskvikter skulle ha minskat Hoist Finance
kärnprimärkapitalrelation med 3,7 procentenheter per 30 september
2018. Detta gör att kärnprimärkapitalrelationen per 30 september
skulle ha uppgått till 9,4% vilket är under bolagets målintervall på
10,3-12,3%, men 1,6 procentenheter över det regulatoriska kravet.

Hoist Finance utvärderar för närvarande ett antal alternativ för att
reducera de negativa effekterna av ovan nämnda förändringar. Bolaget
undersöker även vilken effekt förändringarna kan ha på bolagets
finansiella mål. Resultatet av detta kommer att kommuniceras i
samband med att bokslutsrapporten publiceras den 12 februari 2019.

Hoist Finance har en pågående dialog med Finansinspektionen och är
beredd att arbeta med tillsynsmyndigheterna för att hitta mekanismer
för att undvika oavsiktliga effekter av förändrade regelverk, så att
den praktiska tillämpningen av CRR överensstämmer med dess avsedda
syfte, dvs. att den minskade kreditrisken efter en nedskrivning bör
återspeglas i en lägre riskvikt. Från det här perspektivet borde det
inte spela någon roll vem som gör nedskrivningen.

"Hoist Finance är ett av de mest välkapitaliserade bolagen verksamma
på sekundärmarknaden för NPL. Vi är fast beslutna att behålla vår
starka position och att utnyttja de intressanta möjligheter vi ser i
den växande marknaden. Det är viktigt att notera att den reviderande
tolkningen av CRR inte påverkar de underliggande riskerna förknippade
med förvärvade NPL. Vi är övertygade om att vi kommer kunna vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den verkliga risken
förknippad med våra tillgångar speglar riskvikterna", säger
Klaus-Anders Nysteen, VD för Hoist Finance.

För att diskutera de potentiella konsekvenserna av de ovannämnda
förändringarna, inbjuder Hoist Finance investerare, analytiker och
press till en telefonkonferens idag den 18 december klockan 11:00
(CET). Telefonkonferensen sker på engelska av bolagets VD,
Klaus-Anders Nysteen.

Detaljer: https://financialhearings.com/event/11835

Frågor kan ställas via telekonferensen eller skriftligen via
audiocasten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Julia Ehrhardt

Acting Group Head of Investor Relations

Tel: +46 70 591 73 11

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2018 kl. 08.30 CET.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på
hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-finance-utvarderar-alter...
https://mb.cision.com/Main/8270/2702853/965059.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.