Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-29

Hoist Finance kapital påverkas positivt av sänkta riskvikter

Den Europeiska kommissionen har publicerat de förväntade justeringarna av de regulatoriska tekniska standarder som gäller specifikationen av beräkning av kreditriskjusteringar. Detta är positivt för Hoist Finance ur ett kapitaltäckningsperspektiv. Som kommunicerats tidigare, innebär de sänkta riskvikterna en ungefärlig ökning av Hoist Finance primärkapitalkvot (CET 1) om cirka 260 baspunkter.

Förändringarna innebär att rabatter på förvärv behandlas som kreditriskjusteringar på samma sätt som nedskrivningar och kommer effektivt att sänka de riskvikter som tillämpas på Hoist Finance icke-säkerställda förfallna lån från 150 procent till 100 procent.

Den Europeiska kommissionen motiverar förändringen med en önskan att ta bort alla regulatoriska hinder för att skapa en andrahandsmarknad för förfallna lån, med beaktande av möjligheten att volymen av förfallna lån ökar i spåren av pandemin. 

Ändringen gäller från den 11 juli 2022.

För att läsa mer om Europeiska kommissionens beslut, vänligen besök: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/954/oj

För vidare information vänligen kontakta:
Ingrid Östhols, Head of Communications & Investor Relations
Telefon: +46 72 506 1423
E-post: ir@hoistfinance.com

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tretton europeiska länder. Med nästan 1 500 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige, Tyskland och Storbritannien bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Författare Cision