Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-05

HOLMEN: KOMMER BEHÖVA BEGRÄNSA PAPPERSPRODUKTIONEN – VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Efterfrågan på papper har minskat som en konsekvens av covid-19 och Holmen har tvingats till betydande produktionsbegränsningar under kvartalet.

Det skriver vd Henrik Sjölund i bokslutsrapporten.

"Fjärde kvartalets resultat sjönk till -13 miljoner kronor som en följd av säsongsmässigt högre kostnader och något lägre försäljningspriser. Marknadsläget är fortsatt utmanande med sjunkande priser och vi kommer även framåt behöva begränsa produktionen", skriver Holmen-chefen.

Affärsområdet Pappers förlust i det fjärde kvartalet var klart sämre än analytikerförväntningarna om en vinst om drygt 21 miljoner kronor.

För skogsbolagets resterande affärsområden var utfallet för kvartalet åt det andra hållet.

"Högre produktionseffektivitet inom Kartong och prishöjningar på trävaror vägde upp för en svag pappersmarknad", noterar Henrik Sjölund.

Efterfrågan på timmer har successivt ökat under året medan efterfrågan på massaved varit lägre än normalt till följd av lågt kapacitetsutnyttjande i delar av industrin. Resultatet från Skogen var stabilt i fjärde kvartalet, om 334 miljoner, kronor att ställa mot väntade 316 miljoner.

"Ett fortsatt stort intresse att äga skog har fått genomslag i marknadspriserna på skogsfastigheter vilket höjt värdet på koncernens skogstillgångar med nästan 2 miljarder kronor till drygt 43 miljarder kronor", skriver vd.

Konsumtionen av kartong för konsumentförpackningar har ökat något under året och priserna var stabila. Det årliga underhållsstoppet vid Iggesunds bruk avlöpte väl, skriver Henrik Sjölund, och resultatet för fjärde kvartalet landade på en god nivå, 165 miljoner kronor, tack vare produktionsstabilitet och en bra produktmix.

För affärsområdet Kartong kommer två underhållsstopp genomföras under det andra respektive tredje kvartalet i år vilket väntas påverka resultatet negativt med 250 miljoner kronor, framgår av rapporten.

Marknaden för trävaror har utvecklats starkt drivet av en växande amerikansk husmarknad och ökat hemmabyggande samtidigt som produktionen begränsats i flera länder.

"Priserna för konstruktionsvirke har stigit kraftigt under året vilket tillsammans med ökad produktion i Bravikens sågverk och förvärvet av Martinsons lyft Trävarors resultat till 116 miljoner i fjärde kvartalet", skriver Holmen-chefen.

I juli 2020 meddelade Holmen om att det förvärvar Martinsons till prislappen 1 miljard kronor.
Författare Direkt-SE