Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Holmen: Ny studie: papper av färskfiber bättre för miljön än returpapper

Papper tillverkat av färska fibrer har en lägre miljöpåverkan än
returpapper när elen kommer från förnybara energikällor och
skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt. Det är slutsatsen i en ny
livscykelanalys från IVL, Svenska Miljöinstitutet.

Studien bygger på en livscykelanalys (LCA) där man jämfört 100 procent
färskfiberbaserat papper från Holmen Paper i Sverige med 100 procent
återvunnet papper framställt under tyska produktionsförhållanden.
Studien visar att papper gjort av färskfiber har en lägre
miljöpåverkan än returpapper, inte minst när det gäller utsläppen.
Studien har även genomgått en tredjepartsgranskning.

- På Holmen lägger vi stort fokus på vårt hållbarhetsarbete, och jag
vill vara tydlig med att när vi påbörjade den här studien ville vi
studera vårt eget klimatavtryck, vi hade aldrig för avsikt att döma
ut returpapper. Men slutsatsen i studien är oerhört viktig för den
visar att den breda missuppfattningen om att returpapper är det bästa
miljöalternativet, faktiskt inte stämmer, säger Lars Lundin, vd på
Holmen Paper.

En viktig variabel för slutsatserna i studien är elmixen. Det krävs
förvisso mer energi för att framställa färskfiberbaserat papper, men
studien visar att miljöpåverkan blir mycket lägre om elen kommer från
förnybara energikällor med låga utsläpp. En anledning till varför de
svenska produktionsförhållandena utmärker sig är att den svenska
elmixen har en mycket lägre miljöpåverkan än den tyska.

- Studien visar att papper tillverkat av färskfiber har en lägre
miljöpåverkan på flera olika områden. När man jämför klimatpåverkan,
övergödning och försurning framstår färskfiber som det betydligt mer
miljövänligare alternativet, trots att det krävs mer energi vid
produktionen, berättar Håkan Stripple på IVL, Svenska
Miljöinstitutet.

Färska fibrer är också en förutsättning för att det överhuvudtaget ska
produceras returpapper. Cellulosafibrerna i returpapperet kan
återvinnas maximalt 5-7 gånger. Därefter blir kvaliteten så dålig att
fibrerna inte längre kan användas till papperstillverkning. Därför är
tillsatsen av färska fibrer kritisk för hela återvinningsprocessen.

- För att kunna motverka klimatförändringarna måste vi sänka utsläppen
och ersätta fossilbaserade produkter med andra alternativ. Allt
papper är förnybart, biologiskt nedbrytbart och klimatsmart, men vi
måste erkänna att färskfiberbaserat papper i många fall är ett
miljövänligare alternativ och dessutom en förutsättning för att det
överhuvudtaget ska bli något returpapper, avslutar Lars Lundin.

Studien "Environmental benefits of fresh fibre" finns att ladda ned på
www.holmen.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hakim Belarbi, PR- och Public Affairs-manager, Holmen, tel. +46 70 482
44 87

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör
basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas
till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara
förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig
avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus
på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till
drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss
på holmen.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/holmen/r/ny-studie--papper-av-farskfiber-batt...
https://mb.cision.com/Main/308/2813639/1045058.pdf
https://mb.cision.com/Public/308/2813639/ac746d9f3b9bc039.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.