Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Hoodin AB: Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för första kvartalet för 2020
på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande
länk där den kan laddas ner och skrivas ut:
https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Första kvartalet, 2020-01-01 - 2020-03-31

· Nettoomsättning 247 (350) KSEK
· Rörelseresultat -2 388 (-1 341) KSEK
· Resultat efter skatt -1 899 (-1 050) KSEK
· Resultat per aktie före utspädning* -0,14 (-0,11) SEK
· Resultat per aktie efter utspädning* -0,14 (-) SEK

Våra primära fokus för perioden;

Partners och försäljning - Försäljning och intäkter är fortfarande
punkt 1 till 10 i allt vi prioriterar och håller fokus på. För
perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners
och tagit fram distributionsmodeller för nya erbjudanden.

Resurser - Under perioden rekryterades en ny partner manager.

Plattformen - Periodens utvecklingsarbete har till stor del allokerats
till utveckling rörande förbättringar i syfte att minska kostnaderna
per licens, samt användning av AI och Machine Learning i vår
plattform. Inga nya versioner av plattformen lanserades under
perioden.

Trots Covid-19 och tider av osäkerhet så är jag fortsatt mycket
optimistisk om Hoodins framtid. Vi ser stora möjligheter för
plattformen och även om det är i ett tidigt skede för de nya
erbjudanden som tagits fram under perioden så är vi nöjda med
marknadens validering av konceptet. Efterfrågan och betalningsviljan
finns och vi har nu en stor uppgift framför oss för resten av 2020.
Med fokus, hårt arbete och tålamod så kommer Hoodin få det
framgångsrika 2020 som jag vet att vi kan få.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra
bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och
hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta
och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins
kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt
skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids-
och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners
och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är
variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella
projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används.
Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör
en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år.
En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare
genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en
viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som
del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital
innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners,
ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer
med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men
utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före
de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna
erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar
och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning
och implementering av ett projekt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/hoodin-ab--publ--publicerar-delar...
https://mb.cision.com/Main/17489/3114646/1249578.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.