Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Hoodin AB: Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 19 maj 2020 fastställdes
resultat- och

balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen
under

räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med
styrelsens förslag

i årsredovisningen.

Stämman beslutade att i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget
fastställa antalet

styrelseledamöter till fyra stycken.

Joakim Nydemark, Marcus Emne och Peter Wendel omvaldes till
styrelseledamöter.

Henrik Béen nyvaldes till styrelseledamot.

Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes till revisor med
auktoriserade

revisorn Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor fastställdes i enlighet med förslag
i kallelsen.

Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför 2021 års
stämma enligt det i

kallelsen lämnade förslaget.

Styrelsen

Hoodin AB (publ)

Denna information är sådan information som Hoodin AB är skyldig att
offentliggöra enligtEU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 19 maj 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra
bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och
hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta
och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins
kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt
skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids-
och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners
och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är
variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella
projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används.
Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör
en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år.
En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare
genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en
viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som
del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital
innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners,
ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer
med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men
utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före
de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna
erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar
och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning
och implementering av ett projekt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/kommunike-fran-arsstamma,c3116200
https://mb.cision.com/Main/17489/3116200/1250666.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.