Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Hoylu AB: HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - DESEMBER 2019

HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - DESEMBER 2019

Stockholm, Sverige, 24 februari 2020

Den fullständiga versionen av delårsrapport för januari - desember 2019
bifogas i detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida (
https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/).

?En viktig milstolpe för Hoylu i Q4 var undertecknandet av det första
större Software as a Service (SaaS) kontraktet med ett stort globalt
företag. När Hoylu grundades 2017 kom intäkterna främst från försäljningen
av HoyluWalls med tillhörande programvara. Hoylus hårdvarubas på cirka 1000
HoyluWall-installationer världen över, är ett viktigt avtryck när vi
samarbetar med befintliga och nya kunder för att utöka vår verksamhet.
Framöver kommer HoyluWall hårdvaruförsäljning främst att gå genom partners
och återförsäljare medan Hoylus fokus kommer att ligga på de växande
prenumerationsbaserade mjukvaruintäkterna.? säger Hoylu VD, Stein Revelsby.

FJÄRDE KVARTALET 2019
Hoylu har implementerat en Saas modell:
- Fakturering för fjärde kvartalet uppgick till 11,4 MSEK
- Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till SEK 8,2 million
(13,1)
- Årliga återkommande intäkter och servicekontrakt för 2020 uppgick vis
slutet av fjärde kvartalet till MSEK 15

- Bruttomarginalen var 69% (67)
- Rörelseresultatet var -10,2 MSEK (-5,7)
- Resultat efter skatt uppgick till -17,9 MSEK (-6,2) (i)
- Resultat per aktie uppgick till -0,71 SEK (-0,42)

HELÅRET 2019
- Intäkterna för helåret uppgick till 27,1 MSEK (33,4)
- Bruttomarginalen var 69 procent (69)
- Rörelseförresultatet uppgick till -35,1 MSEK (26,6) (i)
- Resultat efter skatt uppgick till -45,5 MSEK (-28,4) (ii)
- Resultatet per aktie uppgick till -2,28 SEK (-1,93)

(i) Inkluderar en administrativ avgift om 2,1 MSEK, vilken rapporterats i
tidigare rapport.

(ii) Inkluderar en nedskrivning om 7,0 MSEK avseende tidigare investering I
virtual reality (?VR?) nominella påverkan på tekniska samarbetslösningar.

Denna delrapport för Hoylu har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd om konsoliderade
finansiella rapporter BFNAR 2012: 1 (K3) och de svenska lagarna om
värdepappersmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu levererar innovativa verksamhets lösningar som möjliggör globalt
teamarbete som att planera, skapa och dela information som berikar
användarupplevelsen på det virtuella kontoret. Hoylu levererar omfattande
personliga Connected Workspaces? som möjliggör för team på olika platser
att använda vilken enhet som helst, för att arbeta smartare och mer
effektivt inom flera olika branscher såsom teknik, utbildning, läkemedel,
konstruktion, entreprenad, tillverkning och många fler. För mer information
besök: www.hoylu.com

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550,
ca@mangold.se

Publicering
Denna information är sådan information som Hoylu AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den
24 februari 2020 kl 15:00 CET.

Bilaga

* Hoylu_2019_Q4_SWE_F

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.