Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Hoylu AB: HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien,
Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.  Se avsnittet
viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

HOYLU OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM

Stockholm 17 maj 2020 ? Hoylu AB (?Hoylu? eller ?Bolaget?) offentliggör
idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av
aktier om cirka 11 miljoner kronor (?Företrädesemissionen?) som Bolaget
offentliggjorde den 6 maj 2020.

Informationsmemorandumet, inklusive villkor och anvisningar för emissionen,
finns tillgängligt på Hoylus webbplats:
https://www.hoylu.com/information-memorandum-may-2020-rights-issue/

Informationsmemorandumet kommer även att göras tillgänglig på Mangold
Fondkommission AB:s webbplats, www.mangold.se

, under mandagen den 18 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:
Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com
Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com

Om Hoylu
Hoylu är ett företag med ett mål: Ta samarbete och informationsutbyte in i
framtiden. Genom vår anpassningsbara Connected WorkspacesTM levererar vi
programvarulösningar för företag, organisationer och individer i praktiskt
taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att
arbeta effektivt och säkert i ett roligt och enkelt arbetsflöde.
For more information: www.hoylu.com.

Kortnamn: Hoylu
Marknadsplats: Nasdaq First North Growth Market
Certified Adviser: Mangold Fondkommission AB + 46 (0) 8 50 301 550,
ca@mangold.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Bolaget.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien,
Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen
skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad
som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller
distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan
jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder
eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med
dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Bolaget har
registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities
Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (?Securities Act?) eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA
och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får
erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas,
levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller
till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och
i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av
sådana värdepapper till allmänheten i USA.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.