Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-29

Analys Hoylu: Ökad bruttomarginal och bättre intäktsmix

Detta är en betald analys på uppdrag av Hoylu utförd av Analysguiden

Uppvisar god tillväxt och bättre bruttomarginal
Hoylu rapporterar ett kvartal där nettoomsättningen uppgår till 8,1 miljoner kronor (6,1), motsvarande en tillväxt på årsbasis på 33 procent. Bolaget rapporterar ett bruttoresultat på 6,2 miljoner kronor (4,4) och ett rörelseresultat på -13,1 (-8,3). Värt att lyfta fram är utveckling på bruttoresultatet. Bolaget förbättrar bruttomarginalen både sekventiellt och på årsbasis och bruttomarginalen uppgår nu till 76 procent (73). Trots högre nettoomsättning för bolaget kommer rörelseresultatet in under fjolåret, vilket har sin grund i övriga operativa kostnader som ökat på årsbasis cirka 5,2 miljoner kronor. Detta innebär nu att nettoomsättningen för helåret uppgår till 24,6 miljoner kronor (22,2) med en bruttomarginal på 75 procent (70) och ett rörelseresultat på -33,9 (-21,9).

Ny SaaS-modell ger effekt
Stort fokus har det senare året legat på omställningen till en SaaSmodell. En effekt av detta ser vi i bruttomarginalen. Årliga återkommande intäkter uppgår nu till 34,3 miljoner kronor i oktober. Detta motsvarar en ökning på runt 42 procent från samma kvartal 2020, 6 procent från föregående kvartal och 28 procent från årets början. Anledningen till ökningen är uppenbar när vi tittar på tillväxten i användarantalet. Totala antalet användare har ökat 176 procent på årsbasis till 63 000 och antalet betalande användare 122 procent till 8800, siffror som ökat till 64 800 och 8868 i oktober. Trots något långsammare tillväxt i de återkommande intäkterna än väntat så är det ändå uppenbart att strategin ger effekt, troligt i hög grad tack vare det tydligare fokuset som inriktats mot specifika branscher.

Bygger starkare närvaro i nyckelbranscher
Vi ser starkt positivt på det tydligare avgränsade fokuset och bolaget har här tagit flera större ordrar tidigare vilket belyser värdet i bolagets erbjudande. Under kvartalet har bolaget nått ett större avtal med en av USA:s större byggbolag samt flertalet ordrar från stora byggbolag i Skandinavien. Avtal gentemot byggbranschen innebär ofta ett fast pris per projekt med obegränsad användning av de anställda. Upplägget innebär en mindre påverkan på omsättningen vid själva orderingången men ledtiderna minskar markant för efterföljda projekt samt att en nätverkseffekt nås i takt med att fler deltagare bjuds in till projektet. I syfte att intensifiera närvaron i dessa nyckelbranscher har bolaget under kvartalet deltagit i Lean Construction Congress, där mer än 1100 projektledare, chefer och konsulter deltog. Bolaget uppger att de har flertalet pågående förhandlingar med potentiella partners inom branschen.

Tydlig trigger i återkommande intäkter
Kvartalet i stort har varit relativt stabilt för bolaget och ljuspunkten är rimligtvis den tillväxten i både omsättning och återkommande intäkter. Finansieringen verkar löst för närvarande och det är positivt att se att det förnyade fokuset verkar ge utdelning. Vi förändrar våra estimat något för att reflektera en antagen långsamma tillväxttakt än tidigare. Detta till trots så fortsätter bolaget öka både användare och återkommande intäkter så utvecklingen går åt rätt håll, trots något långsammare än vi tidigare antagit. Risken i detta läge är fortsatt hög och vi hoppas framöver på tilltagande tillväxt och ett högre positivt nyhetsflöde mellan rapporterna från bolaget, något som i sin tur lär få effekt på aktiekursen. Efter en DCF-värderingen sätter vi ett motiverat värde på 2,3 – 2,6 kronor (3 - 3,4), på 12–18 månader sikt. Vi ser störst risk i svällande kostnadsmassa och utebliven tillväxt i de återkommande intäkterna. I detta läge är troligt största triggern för bolaget att återkommande intäkter börjar öka kraftigt och att bolaget når målsättningen om 20 procents ökning kvartal till kvartal.

Författare Analysguiden