Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-24

Hubbster Group AB (publ) kvartalsrapport Q1 2022

Omsättningen uppgick till 2,8 MSEK (6,4 MSEK)

Perioden januari – mars 2022
Nettoomsättningen uppgick till 2,8 MSEK (6,4 MSEK)
Resultatet före skatt uppgick till -5,3 MSEK (-0,5 MSEK)
Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till 4,3 MSEK (-0,6 MSEK)
Likvida medel uppgick till 4,3 MSEK (-3,1 MSEK)
Resultat per aktie, före utspädning -0,30 (-0,03)
Resultat per aktie, efter utspädning -0,28 (-0,02)

Styrelseordförande Anna Skarke kommenterar

”Efter ett utmanande första kvartal på grund av en osäker världssituation ser vi positivt på utvecklingen framåt. Vår prognos visar att försäljningen kommer att utvecklas positivt och vi har fina synergieffekter framför oss i och med att vi integrerar vårt nyförvärvade bolag Zondera.”

Kontaktuppgifter


Anna Skarke
Styrelseordförande
anna.skarke@taptum.se

Hubbster Group AB
c/o Convendum
Västra Järnvägsgatan 3
111 64 Stockholm
www.hubbster.com

Amudova AB är Hubbster Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss


Hubbster är ett svenskt SaaS-bolag inom change management med en egenutvecklad plattform för att implementera och förverkliga strategiska initiativ och större förändringsprojekt från högste chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Bolagets kunder är mellanstora till stora organisationer och är verksamma i alla sektorer. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Denna information är sådan information som Hubbster Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-24 16:00 CEST.

Bifogade filer


Q1 Hubbster FINAL V2

Författare MFN