Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Hufvudstaden: Bokslutskommuniké 2019

· Bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen ökade med 5 procent
och uppgick till 1 373 mnkr (1 302), vilket främst förklaras av högre
hyresintäkter.

· Fastighetsförvaltningens nettoomsättning var 1 896 mnkr (1 797),
en ökning med 6 procent.

· Årets resultat efter skatt uppgick till 3 146 mnkr (4 320),
motsvarande 15,25 kronor per aktie (20,94). Minskningen förklaras av
lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet samt
föregående års omräkning av uppskjuten skatt till följd av sänkt
bolagsskatt.

· Styrelsen föreslår en höjning av utdelningen för 19:e året i rad
till 3,90 kronor per aktie (3,70).

· Fastighetsbeståndets marknadsvärde uppgick till 47,7 mdkr (44,1),
vilket ger ett substansvärde om 185 kronor per aktie (171). Årets
orealiserade värdeförändring i fastighetsbeståndet var 2 727 mnkr (3
621).

· Soliditeten uppgick till 62 procent (64), nettobelåningsgraden
till 16 procent (14) och räntetäckningsgraden var 11,4 gånger (10,5).

· Hyresvakansgraden vid årets slut var 5,0 procent (2,6). Exklusive
pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 1,7 procent
(1,3).

Stockholm den 13 februari 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Styrelsen

Bilaga
Bokslutskommuniké 2019

Frågor besvaras av Bo Wikare, Tf Verkställande direktör och Åsa
Roslund, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Hufvudstaden AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl.
11:45.

Hufvudstaden+46-8 762 90 00info@hufvudstaden

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hufvudstaden/r/bokslutskommunike-2019,c3034517
https://mb.cision.com/Main/2433/3034517/1193425.pdf
https://mb.cision.com/Public/2433/3034517/a74cd5ec64767ca4.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.